Oplevelse og turisme

Hvad kan aktører indenfor hotel, restauranter, oplevelse og turisme gøre for at reducere deres klimapåvirkninger. Og hvordan kan de påvirke gæsternes adfærd? Vi har stor erfaring med at hjælpe aktører i turisme- og oplevelsesbranchen med grøn omstilling inden for tematikker som fx affald, fødevarer, emballage, energi, transport og events. Vi har arbejdet med både hoteller, restauranter, catering og eventarrangører med at undersøge, udvikle og implementere grønnere løsninger i hverdagen.

Grøn omstilling i oplevelsesbranchen

I Behave Green har vi arbejdet sammen med både hoteller, turismeorganisationer, restauranter og caféer, festivaler og museer om at blive klogere på deres rolle og bidrag i den grønne omstilling. Vi har særligt fokus på at kortlægge og forstå gæsterne og brugernes adfærd. Hvad efterspørger de? Hvordan kan vi påvirke deres adfærd? Men vi har også særligt fokus på inddragelse af og forståelse for medarbejdere og frontpersonale, der skal hjælpe gæsterne med at lede vejen.

Det vi har arbejdet med og kan hjælpe jer med: 

  • Inddragelse af brugere: Ved at involvere medarbejdere og kunder i jeres grønne omstilling opnår I en højere grad af opbakning og engagement, samtidig med at jeres grønne omstilling bliver en integreret og forankret del af jeres daglige arbejde.
  • Affald og affaldssortering: Vi kan hjælpe med at implementere og optimere jeres affaldsløsninger, så de tager højde for adfærd og sikrer jer mindre fejlsortering og en højere genanvendelsesprocent. 
  • Cirkulære løsninger: Vi kan hjælpe med at implementere cirkulære løsninger inden for fx service som genbrugskopper til events eller mere grønne indkøb og brug af materialer.
  • Indsigt i CO2: Vi hjælper jer med at kortlægge og beregne CO2-udledninger, så I bedre kan målrette og prioritere jeres indsatsområder og reducere jeres klimabelastning. Vi hjælper jer bl.a. med strategisk at prioritere indsatser efter økonomi, tid og effekt.
  • Events: Vi kan rådgive jer omkring, hvordan I holder mere bæredygtige events, konferencer, møder og festivaler, herunder minimering af madspild, bæredygtige emballageløsninger og grønne mobilitetsløsninger.

Projekter fra oplevelses- og turismebranchen

Andre temaer

Social bæredygtighed
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler