Grøn mobilitet

Transport har store potentialer, når det kommer til klima og bæredygtighed. Men hvordan får vi flere mennesker til at benytte bæredygtige transportløsninger som elektriske køretøjer, cyklisme, offentlig transport og samkørsel? En del af udfordringen ligger i vores daglige adfærd, vaner og rutiner.

Vores tilgang til at styrke grøn mobilitet

I Behave Green har vi igennem en lang række projekter for både offentlige og private arbejdet med adfærd og grøn mobilitet. Vi har eksempelvis hjulpet med at få flere til at samkøre til og fra arbejde, få flere til at stille bilen og vælge offentlig transport eller få flere til at cykle til arbejde, skole eller fritidsaktivitet. Vi tilbyder blandt andet følgende indenfor temaet mobilitet:

  • Adfærdsanalyser: Vi hjælper med at analysere og forstå de nuværende adfærdsmønstre og barrierer blandt brugerne af transportsystemer.
  • Kommunikation: Vi rådgiver om, hvordan man bedst kommunikerer om grøn mobilitet, så det påvirker faktisk adfærd i hverdagen.
  • Brugerinddragelse: Vi kan hjælpe med at involvere brugerne i udviklingen og implementeringen af nye grønne transportløsninger, så løsningerne har størst mulig i effekt.
  • Test af nye løsninger: Vi hjælper med at teste nye apps, systemer, nye ruter og teknologier inden for grøn mobilitet og evaluere deres effekt.
  • Evalueringer: Vi laver evalueringer af eksisterende, grønne transportløsninger og identificerer områder, der kan forbedres.

Læs om vores udvalgte grønne mobilitetsprojekter

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler