Om Behave Green

Vi er et tværfagligt team af dedikerede antropologer, sociologer, kommunikatører og byplanklæggere som alle deler en passion for adfærd og grøn omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer og kultur til at accelerere den grønne omstilling med fokus på borgere, medarbejdere, kunder, organisationer og virksomheder.

Vi er altid på udkig efter dygtige medarbejdere, der vil være med på vores rejse og accelerere den grønne omstilling.

Mød vores medarbejdere

Loke Bisbjerg Nielsen

Konsulent og projektleder
Filosof
Loke har en stærk og tværfaglig forståelse for mening, mennesker og konflikter. Den viden omsætter han til bæredygtig adfærd gennem Behave Greens forskellige kurser og uddannelser. Loke har desuden erfaring som projektleder fra både ind- og udland.
Se LinkedIn profil

Chenna Deveril

Konsulent og projektleder
Cand.it.
Chenna har en stor interesse for den menneskelige adfærd og for at identificere og fjerne de barrierer, der står i vejen for at vi lykkedes med at ændre den. Som projektleder i Behave Green omsætter hun viden om adfærd til brugbare værktøjer til at fremme grønne adfærdsforandringer.
Se LinkedIn profil

Ninna Thorup

Konsulent og projektleder
Antropolog
Ninna leder adfærdsprojekter og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Hun interesserer sig for mennesket i den bæredygtige omstilling og brænder for lokale, sociale og bæredygtige initiativer.
Se LinkedIn profil

Mette Kim Jensen

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.anth.
Mette har med sin tværfaglige baggrund, i antropologi og grafisk design, bred erfaring med kvalitative undersøgelser og visuel kommunikation. Hun interesserer sig for relationen mellem fysiske rammer og mennesker, og brænder for at forstå dette samspil og omsætte indsigter til konkrete løsninger, der fremmer bæredygtig adfærd.
Se LinkedIn profil

Viktoria Uhrskov

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.soc.
Med sin baggrund i statskundskab og sociologi har Viktoria erfaring med at identificere og forstå de muligheder og begrænsning, som individer og grupper har for at deltage i den grønne omstilling. Hun brænder for at skabe engagerende og inkluderende grønne fællesskaber og praktiske bæredygtighedsløsninger, der giver mening i menneskers arbejds- og hverdagsliv.
Se LinkedIn profil

Johan Delfs

Konsulent
Cand.soc.
Johan er optaget af at få bæredygtigt forbrug til at give mening for mennesker. Han har en tværfaglig baggrund i krydsfeltet mellem grøn omstilling, adfærd og design, og har erfaring med bl.a. genbrug, affald, fødevarer, oplevelsesøkonomi og byggeri.
Se LinkedIn profil

Emma Mørch

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.soc.
Emma har med sin sociologiske baggrund en bred viden inden for både kvalitativ og kvantitativ metode. Hun interesserer sig for, hvordan samspillet mellem adfærd, borgerinddragelse og civilt engagement kan bidrage til forandring i den grønne omstilling.
Se LinkedIn profil

Sara Baun Schmidt

Konsulent
Cand.comm.
Sara har erfaring med projektledelse, facilitering og inkluderende processer. Hun interesserer sig for, hvordan man via samskabelsesprocesser og borgerinddragelse kan skabe rum for dialog og forandring, der medvirker til bæredygtig omstilling.
Se LinkedIn profil

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter
Antropolog
28 11 75 96
Kristoffer leder vores udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter samt finde metoder og løsninger til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning.
Se LinkedIn profil

Rikke Østergaard Olausson

Seniorkonsulent og projektleder
Sociolog
Rikke leder projekter, der skaber indsigter i adfærd, behov, motivation og barrierer hos brugere, borgere og interessenter. Hun bruger disse indsigter til at skabe fundamentet for bæredygtige løsninger, der fungerer for de mennesker, der skal bruge dem – det mener hun er afgørende i arbejdet med den grønne omstilling.
Se LinkedIn profil

Daniel Vainer Wegloop

Juniorkonsulent
Stud.cand.tech.soc.
Daniel interesserer sig for hvordan adfærdsændringer faciliteres, sådan en mere klima- og miljøvenlig tilstedeværelse praktiseres. Han arbejder tværfagligt og har erfaring med kvalitative undersøgelser indenfor bæredygtighedens brede genstandsfelt.
Se LinkedIn profil

Ida Adamsen

Konsulent og projektleder
Cand.soc.
Ida har blik for den gode proces og har erfaring med projektledelse og borgerinddragelse. Hun brænder for at omsætte globale udfordringer til lokale løsninger, og hun er nysgerrig på samspillet mellem fællesskaber og bæredygtige vaner.
Se LinkedIn profil

Hanne Hjorth

Partner og medstifter
Cand.scient.pol
Hanne er vores daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun sørger for, at vi tænker nyt og spotter bæredygtige tendenser i kommuner, styrelser og ministerier. Hanne har også ansvaret for at søge offentlige puljer og private fonde.
Se LinkedIn profil

Maria del Mar Zichy Uribe

Juniorkonsulent
Stud.cand.silv.
Maria er optaget af at styrke social og økonomisk bæredygtighed gennem grønne løsninger. Hun interesserer sig for konflikthåndteringens rolle i den grønne omstilling og har erfaring med projektledelse og tværfaglige analyser.
Se LinkedIn profil

Mette Hansen

Administration og udvikling
Stud.jur.
Mette har en allround administrativ baggrund, og bidrager med sine kompetencer til Behave Greens administration, således at teamet kan gøre det, de er allerbedst til, nemlig at yde bedst mulig konsulentbistand til Behave Greens kunder.

Kathrine Plaugborg Andersen

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.
Kathrine har en tværfaglig profil, hvor hun er stærk i selve processen og omstillingen mod en mere bæredygtig verden. Hun er optaget af at forstå og identificere problematikkerne i den grønne omstilling, med en særlig interesse for mennesker og deres adfærd.
Se LinkedIn profil

Stephanie Touveneau (på barsel)

Konsulent og projektleder
Etnolog, M.Sc.
Stephanie udfører projekter med fokus på affald og faciliterer kurser og uddannelser om affald og adfærd for bl.a. skraldemænd, affaldsselskaber og kommuner. Hun har en tværfaglig baggrund, der favner etnografiske metoder, anvendt kulturanalyse og viden om bæredygtighed.
Se LinkedIn profil

Josephine Christoffersen

Konsulent og projektleder
Cand.scient.
Josephine bruger sin tværfaglige baggrund i udførelsen af projekter, og har stor erfaring med cirkulær økonomi, systemtænkning, innovative forretningsmodeller og facilitering af processer. Hun brænder for at skabe meningsfulde løsninger, der fremmer grøn adfærd og udfordrer vores forståelse af ‘det gode liv’.
Se LinkedIn profil