Om Behave Green

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, der alle deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi anvender vores viden om mennesker, adfærd, normer, kultur og forretningsværdi til at skabe grøn omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation eller virksomhed.

Vi er altid på udkig efter dygtige medarbejdere, der vil være med på vores rejse og accelerere den grønne omstilling.

Mød vores medarbejdere

Mette Schou

Projektleder
Antropolog
Med sin tværfaglige baggrund bidrager Mette til projektudvikling, dataindsamling og rådgivning inden for bæredygtig adfærd. Hun er optaget af at skabe ambitiøse, grønne løsninger ved at forstå og inddrage de mennesker, som løsningerne er rettet mod.
Se LinkedIn profil

Rikke Østergaard Olausson

Projektleder
Sociolog
Rikke leder projekter, der skaber indsigter i adfærd, behov, motivation og barrierer hos brugere, borgere og interessenter. Hun bruger disse indsigter til at skabe fundamentet for bæredygtige løsninger, der fungerer for de mennesker, der skal bruge dem – det mener hun er afgørende i arbejdet med den grønne omstilling.
Se LinkedIn profil

Mie Gerlach

Juniorkonsulent
Stud. Miljøteknolog
Mie har stort kendskab inden for affald, genanvendelse og cirkulær økonomi, og hendes interesse ligger i at sikre korrekt sortering af affald. Hun interesseres sig samtidig for at tænke innovativt i produktionsprocessen af nye produkter. Hendes mål er at reducere affaldsmængden ved at tænke helheden i hele livscyklussen af produkterne.
Se LinkedIn profil

Ida Adamsen

Projektleder
Cand.soc.
Ida har blik for den gode proces og har erfaring med projektledelse og borgerinddragelse. Hun brænder for at omsætte globale udfordringer til lokale løsninger, og hun er nysgerrig på samspillet mellem fællesskaber og bæredygtige vaner.
Se LinkedIn profil

Ninna Thorup (på barsel)

Projektleder
Antropolog
Ninna leder adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Hun interesserer sig for mennesket i den bæredygtige omstilling og brænder for lokale, sociale og bæredygtige initiativer.
Se LinkedIn profil

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter
Antropolog
28 11 75 96
Kristoffer leder vores udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter samt finde metoder og løsninger til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning.
Se LinkedIn profil

Stephanie Touveneau

Projektleder
Etnolog, M.Sc.
Stephanie udfører projekter med fokus på affald og faciliterer kurser og uddannelser om affald og adfærd for bl.a. skraldemænd, affaldsselskaber og kommuner. Hun har en tværfaglig baggrund, der favner etnografiske metoder, anvendt kulturanalyse og viden om bæredygtighed.
Se LinkedIn profil

Johan Delfs

Juniorkonsulent
Stud.cand.soc.
Johan er optaget af at få bæredygtigt forbrug til at give mening for mennesker. Han har en tværfaglig baggrund i krydsfeltet mellem grøn omstilling, adfærd og design, og har erfaring med bl.a. genbrug, affald, fødevarer, oplevelsesøkonomi og byggeri.
Se LinkedIn profil

Hanne Hjorth

Partner og medstifter
Cand.scient.pol
Hanne er vores daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun sørger for, at vi tænker nyt og spotter bæredygtige tendenser i kommuner, styrelser og ministerier. Hanne har også ansvaret for at søge offentlige puljer og private fonde.
Se LinkedIn profil

Loke Bisbjerg Nielsen

Konsulent
Filosof
Loke har en stærk og tværfaglig forståelse for mening, mennesker og konflikter. Den viden omsætter han til bæredygtig adfærd gennem Behave Greens forskellige kurser og uddannelser. Loke har desuden erfaring som projektetleder fra både ind- og udland.
Se LinkedIn profil

Josephine Lenbroch

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.soc.
Med sin sociologiske baggrund har Josephine erfaring med at kortlægge og forstå, hvad der motiverer og driver menneskers adfærd. I Behave Green laver hun observationer, spørgeskemaer, interviews og analyser, og hun brænder derudover for at fremme bæredygtige vaner blandt forbrugere.
Se LinkedIn profil

Katrine Gammelgaard Voetmand

Juniorkonsulent
Stud.cand.polyt.
Med sin tværfaglige baggrund inden for design og ingeniørvidenskab, har Katrine erfaring med komplekse bæredygtighedsprojekter i tæt samarbejde med offentlige og private organisationer. Hun brænder for at skabe grønne og holistiske løsninger på tværs af praksisser og viden.
Se LinkedIn profil

Sara Baun Schmidt

Juniorkonsulent
Stud.cand.comm.
Sara har erfaring med projektledelse, facilitering og inkluderende processer. Hun interesserer sig for, hvordan man via samskabelsesprocesser og borgerinddragelse kan skabe rum for dialog og forandring, der medvirker til bæredygtig omstilling.
Se LinkedIn profil