Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om mulige samarbejder og projekter.

Kontakt os her
Frederiksholms Kanal 30 A8, 1220 Kbh K

Tlf. 28117596
kr@behavegreen.dk
CVR: 40814280

Kontakt en medarbejder direkte

Daniel Vainer Wegloop

Juniorkonsulent
Stud.cand.tech.soc.
Daniel interesserer sig for hvordan adfærdsændringer faciliteres, sådan en mere klima- og miljøvenlig tilstedeværelse praktiseres. Han arbejder tværfagligt og har erfaring med kvalitative undersøgelser indenfor bæredygtighedens brede genstandsfelt.
Se LinkedIn profil

Loke Bisbjerg Nielsen

Konsulent
Filosof
Loke har en stærk og tværfaglig forståelse for mening, mennesker og konflikter. Den viden omsætter han til bæredygtig adfærd gennem Behave Greens forskellige kurser og uddannelser. Loke har desuden erfaring som projektleder fra både ind- og udland.
Se LinkedIn profil

Kathrine Plaugborg Andersen

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.
Kathrine har en tværfaglig profil, hvor hun er stærk i selve processen og omstillingen mod en mere bæredygtig verden. Hun er optaget af at forstå og identificere problematikkerne i den grønne omstilling, med en særlig interesse for mennesker og deres adfærd.
Se LinkedIn profil

Maria del Mar Zichy Uribe

Juniorkonsulent
Stud.cand.silv.
Maria er optaget af at styrke social og økonomisk bæredygtighed gennem grønne løsninger. Hun interesserer sig for konflikthåndteringens rolle i den grønne omstilling og har erfaring med projektledelse og tværfaglige analyser.
Se LinkedIn profil

Kristoffer Ravnbøl

Partner og medstifter
Antropolog
28 11 75 96
Kristoffer leder vores udviklingsprojekter, større undersøgelser og nye samarbejder. Hans ekspertise ligger i at afgrænse problemfelter samt finde metoder og løsninger til at omsætte indsigter til konkret viden og rådgivning.
Se LinkedIn profil

Rikke Østergaard Olausson

Projektleder
Sociolog
Rikke leder projekter, der skaber indsigter i adfærd, behov, motivation og barrierer hos brugere, borgere og interessenter. Hun bruger disse indsigter til at skabe fundamentet for bæredygtige løsninger, der fungerer for de mennesker, der skal bruge dem – det mener hun er afgørende i arbejdet med den grønne omstilling.
Se LinkedIn profil

Ida Adamsen

Projektleder
Cand.soc.
Ida har blik for den gode proces og har erfaring med projektledelse og borgerinddragelse. Hun brænder for at omsætte globale udfordringer til lokale løsninger, og hun er nysgerrig på samspillet mellem fællesskaber og bæredygtige vaner.
Se LinkedIn profil

Stephanie Touveneau

Projektleder
Etnolog, M.Sc.
Stephanie udfører projekter med fokus på affald og faciliterer kurser og uddannelser om affald og adfærd for bl.a. skraldemænd, affaldsselskaber og kommuner. Hun har en tværfaglig baggrund, der favner etnografiske metoder, anvendt kulturanalyse og viden om bæredygtighed.
Se LinkedIn profil

Johan Delfs

Juniorkonsulent
Stud.cand.soc.
Johan er optaget af at få bæredygtigt forbrug til at give mening for mennesker. Han har en tværfaglig baggrund i krydsfeltet mellem grøn omstilling, adfærd og design, og har erfaring med bl.a. genbrug, affald, fødevarer, oplevelsesøkonomi og byggeri.
Se LinkedIn profil

Hanne Hjorth

Partner og medstifter
Cand.scient.pol
Hanne er vores daglige drivkraft med det strategiske overblik. Hun sørger for, at vi tænker nyt og spotter bæredygtige tendenser i kommuner, styrelser og ministerier. Hanne har også ansvaret for at søge offentlige puljer og private fonde.
Se LinkedIn profil

Ninna Thorup (på barsel)

Projektleder
Antropolog
Ninna leder adfærdsstudier og brugerundersøgelser i både private og offentlige projekter. Hun interesserer sig for mennesket i den bæredygtige omstilling og brænder for lokale, sociale og bæredygtige initiativer.
Se LinkedIn profil

Mette Schou

Projektleder
Antropolog
Med sin tværfaglige baggrund bidrager Mette til projektudvikling, dataindsamling og rådgivning inden for bæredygtig adfærd. Hun er optaget af at skabe ambitiøse, grønne løsninger ved at forstå og inddrage de mennesker, som løsningerne er rettet mod.
Se LinkedIn profil

Josephine Lenbroch

Juniorkonsulent
Stud.cand.scient.soc.
Med sin sociologiske baggrund har Josephine erfaring med at kortlægge og forstå, hvad der motiverer og driver menneskers adfærd. I Behave Green laver hun observationer, spørgeskemaer, interviews og analyser, og hun brænder derudover for at fremme bæredygtige vaner blandt forbrugere.
Se LinkedIn profil

Sara Baun Schmidt

Juniorkonsulent
Stud.cand.comm.
Sara har erfaring med projektledelse, facilitering og inkluderende processer. Hun interesserer sig for, hvordan man via samskabelsesprocesser og borgerinddragelse kan skabe rum for dialog og forandring, der medvirker til bæredygtig omstilling.
Se LinkedIn profil