CO2-beregning

CO2-beregninger handler om at måle og beregne udledningen af drivhusgasser. Det kan fx være for et produkt, en indsats eller for en hel virksomhed. For at beregne CO2 bruger vi såkaldte emissionsfaktorer, som er opgørelser over, hvor meget fx produktionen af et materiale udleder.

I Behave Green bruger vi bl.a. CO2-beregninger til at vejlede vores kunder i, hvilke indsatser der har den største klimaeffekt. Det gør vi ved at identificere de største udledningskilder samt beregne forskellige scenarier for valg af alternative materialer, transportformer eller afsætningskanaler. Når vi laver CO2-beregninger, tager vi udgangspunkt i GHG-protokollens scope 1, 2 og 3. 

Certificering og rapportering

CO2-beregninger er påkrævede, når man som virksomhed skal aflægge ESG-rapport, hvis man skal certificeres med B Corp, Green Key eller andre certificeringer, eller hvis man vil markedsføre sit produkt eller service med afsæt i klima, miljø og bæredygtighed. 

I Behave Green hjælper vi med sparring om, hvad der er det rigtige værktøj at bruge for den enkelte virksomhed eller organisation, ligesom vi hjælper med at udføre baseline- og effektmålinger. Det handler dels om at kvalificere det faglige beslutningsgrundlag, og dels om compliance til ny lovgivning og markedskrav.

Se udvalgte cases med CO2-beregninger

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
Cirkulær forretning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Brugerrejser
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse