Ny Carlsberg Glyptotek (2022)

Affaldssortering på Ny Carlsberg Glyptotek

Sådan hjalp vi et af Danmarks mest ikoniske museer med en skræddersyet løsning for affaldssortering

Hvad var udfordringen?

Glyptoteket stod foran en gennemgribende renovering. I den forbindelse ønskede museet at få implementeret sortering af affald på de gæsterettede arealer.

Behave Green blev udvalgt til finde ud af, hvordan affaldsløsningen konkret skulle indrettes på et stort museum som Ny Carlsberg Glyptotek med mange forskellige slags faciliteter med varierende affaldsproduktion.

Samtidig ønskede Glyptoteket rådgivning til valg af fraktioner og beholdere samt udvikling af en smidig logistik for rengøringspersonalet, der skulle drifte løsningen i det daglige.

Sådan hjalp vi Glyptoteket

Som en del af rådgivningsforløbet var vi naturligvis på feltbesøg på Glyptoteket, hvor vi fik grundig indsigt i museets indretning fordelt over flere etager, personalets arbejdsgange samt gæsternes affaldsproduktion. Efter at have kortlagt flowet af affald, gæster og personale, samt taget billeder af affald i alle skraldespande, lavede vi en rapport med en række handlingsspor, hvor Ny Carlsberg Glyptotek blev hjulpet på vej frem mod implementering af den opdaterede sorteringsløsning.

Hvad var resultatet?

Rådgivningsforløbet med Behave Green mundede ud i følgende resultater og leverancer til Glyptoteket:

  • Rådgivning omkring fraktioner og placeringer
  • Rådgivning omkring beholdertyper
  • CO2-beregninger af potentialet ved affaldssortering
  • Rådgivning om renovatør og indsamling
  • Økonomisk overslag på investering

Den nye affaldsløsning involverer nu øget sortering blandt både ansatte og gæster. Alle relevante fraktioner er derfor nu tilgængelige i de forskellige områder på museet.

Museet stiller særlige krav til affaldsbeholdere i de gæsterettede lokaler, idet det er vigtigt, at det visuelle udtryk passer til museets æstetik. Derfor er Ny Carlsberg Glyptotek I samråd med Behave Green kommet frem til en producent, som de er gået i dialog med om at få specialproduceret beholdere i messing.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler