Hotel Østerport (2022)

Affaldssortering på Hotel Østerport

Implementering af affaldssortering som del af en Green Key certificering

Hvad var udfordringen?

Hotel Østerport var i proces med at opnå Green Key-certificeringen, hvor et af kravene er, at der laves en affaldsplan for virksomheden. Ønsket var derfor rådgivning til at lave en affaldsløsning, der passede bedst muligt ind i stedets indretning og medarbejdernes arbejdsgange. Dette skulle være med til at sikre, at hotellet kunne opnå Green Key og få bedre materialeudnyttelse og afsætning af deres husholdningslignende affald.

Sådan løste vi opgaven

Som en del af rådgivningsforløbet var vi på besøg, hvor vi fik grundig indsigt i hotellets indretning, arbejdsgange, affaldsproduktion, sorteringsløsninger og afsætningskanaler. På baggrund af vores mangeårige arbejde med skæringsfeltet mellem affald og adfærd lavede vi en rapport med en række handlingsspor, hvor Hotel Østerport blev hjulpet på vej A-Z frem mod endelig implementering af den opdaterede sorteringsløsning. sorteringsløsning.

Hvad var resultatet?

Rådgivningen mundede ud i en rapport, hvor vi gik i detaljen med placering af beholdere, hvordan gæsterne skulle påvirkes til at sortere gennem nudging og kommunikation, samt hvordan ledelsen skulle sikre den nødvendige opbakning blandt rengøringspersonalet. Rapporten indeholdt blandt andet: 

  • Rådgivning til typer af fraktioner, beholder og placeringer
  • CO2-beregninger af potentialet ved affaldssortering
  • Rådgivning om renovatør og indsamling
  • Økonomisk overslag på investering

Opgaveløsningen var en del af projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0 under Københavns Kommune, hvor vi hjælp 13 andre virksomheder med lignende ydelser inden for affald, ressourcer og cirkulær økonomi.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler