Med indsigt i mennesker skaber vi grøn forandring

Vi er eksperter i krydsfeltet mellem adfærd og grøn omstilling. Med brug af kvalitative og kvantitative metoder, adfærdsindsigter og inddragelse hjælper vi med at udvikle, teste og evaluere nye grønne løsninger.

Naboskab er blevet til Behave Green – læs her hvorfor

Bred erfaring med grøn omstilling

I Behave Green har vi erfaring med en lang række grønne temaer. Læs nærmere om vores arbejde indenfor de forskellige temaer her:

Affald & genbrug
Cirkulær økonomi
Grøn mobilitet
Take-back systemer
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Grønne kompetencer
Grønne events og festivaler
Konflikt og grøn omstilling
Oplevelse og turisme
Social bæredygtighed

Hvem er vi?

Læs om vores projekter

Sidste år gennemførte vi en lang række projekter for vores kunder og samarbejdspartnere, der med fokus på mennesker har bidraget til grøn omstilling. Læs om de nyeste projekter her:

Om Behave Green

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, som alle deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer, kultur og forretningsværdi til at skabe grøn omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation og virksomhed.

Om Behave Green

Vi er et team af dedikerede antropologer, sociologer og samfundsvidenskabelige adfærdseksperter, som alle deler en passion for bæredygtig omstilling. Vi bruger vores viden om mennesker, adfærd, normer, kulturer og forretningsværdi til at skabe grøn omstilling, der giver mening for den enkelte borger, medarbejder, kunde, organisation og virksomhed.