Affaldsanalyse

I Behave Green ønsker vi at få ressourcerne så højt op i affaldshierarkiet som muligt. Vi har i ca. 10 år arbejdet med affaldsprojekter blandt alle typer målgrupper og kontekster, og gennem årene har vi opbygget ekspertviden indenfor affaldsstrømme, fraktioner, sammensætning og fejlsortering. 

Som del af vores affaldsprojekter arbejder vi ofte med affaldsanalyser, stikprøver af affald og effektmålinger. Affaldsanalyserne giver os indsigt i mængder og fejlsorteringer og fortæller os om brugernes faktiske adfærd.

Ved at kombinere affaldsanalyser med adfærdsinterventioner kan vi konkret teste effekten af forskellige affaldsløsninger. Det kan være nye beholdertyper eller -indkast, placering, nye fraktioner, ny kommunikation eller andre indsatser, der skal øge sortering.

Se cases med affaldsanalyser

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Cirkulær forretning
Kommunikation
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Brugerrejser
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse