Cirkulær forretning

I Behave Green er vi specialiserede i at rådgive virksomheder om, hvordan man kan gribe de mange forretningspotentialer, som cirkulær økonomi tilbyder. Det kan åbne op for nye forretningsmuligheder og styrke virksomhedernes image over for kunder, investorer, samarbejdspartnere og samfundet generelt.

Cirkularitet

Cirkulær økonomi handler om at udvinde, designe og forbruge produkter på en bæredygtig måde, så ressourcerne holdes i kredsløb længst muligt. I en cirkulær forretningsmodel forsøger man at undgå produktion af affald – fra start til slut i produktets værdikæde. Hermed kan klimapåvirkningen reduceres, samtidigt med at virksomheden kan øge dens ressourceeffektivitet ved at designe, producere og distribuere med mindst mulig materialespild.

Levetidsforlængelse

Levetiden på produkter kan forlænges ved bl.a. at bruge mere holdbare materialer eller designe, så produktet kan skilles ad og repareres. En mulighed er også at udvikle produktet til en service og implementere retur-systemer. I Behave Green har vi årelang erfaring med, hvordan produkter og services kan designes med blik for slutbrugerens behov, ønsker og barrierer.

Værdikædesamarbejde

Cirkulær økonomi handler om at innovere på tværs af aktører i hele produktets værdikæde. Ofte vil det kræve, at man indgår nye samarbejder, hvor en virksomheds affald fx kan blive en andens ressource. I Behave Green hjælper vi med research, kortlægning og beregninger, der kan højne det strategiske beslutningsgrundlag, når virksomhedens værdikæde skal gøres mere cirkulær.

Værdien i cirkulær økonomi

Ved at reducere affald og ressourceforbrug kan virksomheder reducere deres omkostninger, innovere forretningen og bidrage positivt til en bæredygtig udvikling. I Behave Green hjælper vi A-Z fra prioritering af indsatsområder, research og beregninger til udvikling af strategier, handlingsplaner og kommunikationsindsatser for bæredygtighedsarbejdet.

Se udvalgte cases med cirkulær forretningsudvikling

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Brugerrejser
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse