Kommunikation

I Behave Green arbejder vi med kommunikation for at påvirke adfærd, handlinger og valg i en grønnere retning. Vi hjælper både kommuner, organisationer og virksomheder med både intern og ekstern kommunikation og kampagner. Vores fokus er på dyb forståelse for målgruppen kombineret med bred viden om adfærdsdesign. 

Grøn markedsføring

Vi rådgiver i, hvordan I kan markedsføre jeres grønne løsninger og samtidig leve op til regler angående greenwashing. Vi er opdaterede på gældende lovgivning inden for grøn kommunikation og kan hjælpe jer til at kommunikere ærligt og gennemsigtigt om jeres grønne løsninger og strategier. 

Adfærd og kommunikation

Med ekspertise i adfærdsteori rådgiver vi i, hvordan I med jeres kommunikation kan tale til adfærden blandt jeres modtagere. Vi tilbyder workshops og kompetenceudvikling i adfærdsændrende kommunikation. 

Udvikling og test af kommunikationsmateriale 

Vi udvikler kommunikationsmateriale, der fremmer den grønne omstilling. Vi udfører tests af koncepter og eksisterende kommunikationsmateriale. Når vi tester kommunikationsmateriale, kan vi give indsigt i, hvorvidt materialet fungerer efter hensigten, og hvilke afledte effekter materialet eventuelt kan have. 

Se udvalgte cases med kommunikation

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Cirkulær forretning
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Brugerrejser
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse