Miljøstyrelsen (2021)

Adfærdsanalyse af genbrugelig take-away emballage

Hvordan kommer danskerne i gang med at bruge genbrugelig take away emballage?

Hvad var problemet?

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at der i Danmark årligt bruges ca. 150 mio. fødevarebokse og 300 mio. drikkebægre i plast. Og da danskerne i stigende grad købe take away, går forbruget af engangsemballage stadig kun én vej – nemlig op. Den udvikling skal stoppes, og fremtiden ligger derfor i genbrugelig take away emballage, der kan vaskes op igen og igen og igen. Men der mangler fortsat viden på området:

  • Hvordan ser landskabet for genbrugelig emballage egentlig ud?
  • Hvad foretrækker forbrugerne? At medbringe deres egen service, eller tilgå et cirkulært pantsystem? 
  • Hvad oplever udbyder samt restuaranter og take-away steder?
  • Og hvilke barrierer står i vejen for at komme i gang?

Det hjalp Behave Green Miljøstyrelsen med at svare på.

Sådan løste vi problemet?

For at komme til bunds i udfordringen, har vi foretaget en større kortlægning af udbudte løsninger inden for genbrugelig emballage. Vi startede med at foretage desk research, hvor vi har kortlagt 7 større kvantitative analyser af forbrugeradfærd inden for genbrugsemballage, ligesom vi har listet relevante udbydere af emballageløsninger i hele EU. Vi har også foretaget ekspertinterviews.

På den baggrund gik vi i felten og foretog etnoraid-interviews af forbrugere, ligesom vi har foretaget ‘brugerrejser’ med forbrugere, hvor vi har købt takeaway i genbrugelig emballage sammen med forbrugerne, mens vi har spurgt ind til og noteret fordele, ulemper og afgørende barrierer. 

Resultatet

Rapporten har været med til at kaste lys over forbrugernes behov og barriere inden for genbrugelig emballage for en lang række aktører – heriblandt politikere, kommuner, emballage-leverandører, restaurationsbranchen og klima-NGO’er.

Som eksempel var rapporten med til at skubbe på for, at overborgmester i København, Sophie Hæstorp Andersen,  stillede forslag om en større test af genbrugelig emballage i København, ligesom rapporten har givet indsigtsfuld viden til både leverandører og restaurationer, der forbereder sig på national lovgivning mod engangsservice. 

Undersøgelsen og adfærdsanalysen blev opsamlet i en stor rapport til Miljøstyrelsen, så alle kan få gavn af indsigterne og resultaterne. 

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler