Konflikt og grøn omstilling

Selvom opbakningen til grøn omstilling i Danmark er udbredt, er mange udviklingsprojekter præget af NIMBY (Not In My Backyard) mentaliteten. Her er beboere i lokalområder modstandere af grønne projekter - som vindmøller, solceller, natur-nationalparker eller biogasanslæg. Borgerne kan fx være bekymrede for deres lokalområde, ejendomsværdi, dyrevelfærd eller miljøet.

Vores metode for at tilgå grønne konflikter

Vi har mange års erfaring i adfærd, borgerinddragelse og konflikthåndtering inden for klimaområdet. Vi kan hjælpe jer med at navigere i konfliktfyldte situationer og finde løsninger, der både tager hensyn til borgernes bekymringer og jeres grønne målsætninger. Vi har blandt andet arbejdet med vindmøller, energiinfrastruktur (elmaster og transformerstationer), grusgrave, kystsikring samt biodiversitets- og naturprojekter. 

Det som vi konkret kan hjælpe jer med er: 

  • Inddragelse og samskabelse: Vi kan hjælpe med undersøgelser, inddragelse, samskabelse, rådgivning, kurser og uddannelse, der fokuserer på at opbygge en fælles forståelse og samarbejde mellem alle interessenter i et projekt. 
  • Undersøgelse og analyser:  Vi har værktøjer og metoder til at undersøge borgernes adfærd, følelser og holdninger, og dermed hjælpe jer med at at forstå og navigere i konfliktfyldte situationer og finde løsninger, der både tager hensyn til borgernes bekymringer og jeres grønne målsætninger.
  • Undervisning og opkvalificering: Vi laver undervisning, kompetenceudvikling og kurser og uddannelse i konflikthåndtering, dialog, adfærd og samskabelse. Vi kan klæde jeres medarbejdere bedre på til at arbejdet med grøn infrastruktur og ruste dem til at møde og forebygge konfliktfyldt dialog med borgere.

Vores erfaring viser, at det er muligt at få alle parter til at arbejde sammen for en grønnere fremtid. Vi ved dog, at det kræver en dialogbaseret tilgang og en evne til at lytte til beboernes bekymringer og samtidig sikre, at grønne projekter fortsat kan gennemføres.

Her har vi arbejdet med grønne konfliktområder

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler