Grønne events og festivaler

Hvert år afholdes der events og festivaler for millioner af mennesker i Danmark til stor glæder og begejstring. Med begivenhederne medfølger der naturligvis også store mængder affald, strømforbrug, byggematerialer, engangsemballage, madspild og transport. Vi har mange års erfaring med skabe mere bæredygtige events, festivaler og arrangementer. Vi har gennemført CO2-beregninger af festivalers klimaaftryk, analyseret hvilke tiltag der batter mest, udviklet grønne eventguides samt testet og evalueret nye grønne løsninger.

Vores tilgang til grønne events

Vores tilgang til at skabe mere grønnere events er en kombination af data og adfærdsdesign. Vi benytter data om CO2 til at kortlægge tiltag med størst klima potentiale. Og vi bruger viden om mennesker og adfærd til at forstå hvordan tiltagene bedst implementeres i praksis. Vi kan hjælpe jer med følgende:

  • Udarbejdelse af grønne eventguides
  • Beregning af CO2 og klimaaftryk ved events og festivaler 
  • Brugerundersøgelser og indsigt
  • Analyse og udvikling af tiltag, der gør en forskel 
  • Adfærd- og kommunikationsløsninger 
  • Udvikling og test af grønne løsninger, fx affaldssortering eller flergangsservice 

Vi har blandt Danmarks Idrætsforbund med at udviklet en grøn eventguide som bl.a. bruges til Royal Run med over 100.000 deltagere. Vi har hjulpet Red Bull Danmark med at analysere CO2-forbruget ved deres events og vi har hjulpet både Pride Festival og Haven Festival med at implementere genbrugelige krus og kopper.

Hvilke events har vi gjort grønnere?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug