Global Compact, DRC & REGA (2020)

Forebyggelse af indkommende emballage i restaurationer

Antropologisk undersøgelse af restaurationer og deres udfordringer med emballage

Hvad var problemet?

Indkommende emballage i restaurationsbranchen er en gentagende kilde til frustration. Der er store mængder pap, plast og glas, der kræver tid og kræfter, når det skal genanvendes. Meget ofte kunne genbrugelige take back løsninger erstatte engangsemballagen. Men der er en række udfordringer, bl.a.:

  • Hvilke emballage modtager restaurationerne?
  • Hvordan håndterer de det?
  • Hvem har ansvaret?
  • Hvor kunne man erstattet med genbrugelige løsninger? 
  • Hvordan skubber restaurationerne på nye løsninger hos leverandørerne

I det storstilede projekt ‘Verdensmål i værdikæden’ var fokus på samarbejde i på tværs af værdikæderne for at finde bedre løsninger for emballage. Projektet er støttet af Industriens Fond. 

”Til nytår bestilte jeg 400 glas, der alle sammen er pakket ind i pap, der er pakket ind i plast, der igen er pakket ind i en papkasse, leveret på en palle med plast rundt om. Er jeg rigtig uheldig, er der et klistermærke på hvert glas”

Restaurantchef

Sådan løste vi problemet?

Behave Green besøgte 19 restauranter – fra hvid-dug til fast food – i Storkøbenhavn, hvor vi foretog dybdegående interviews, observationer og brugerrejser. Gennem billeddokumentation var vi med til at kortlægge hvilke type emballage, som restaurationerne modtager, og hvordan den potentielt kunne udskiftes med genbrugelige løsninger. Vi kortlagde restaurationernes barrierer og ikke mindst branchekultur, som er vigtig at have for øje i forandringsprocessen. 

Resultatet

Resultatet blev en rapport med dybdegående antropologiske indsigter og anbefalinger til det videre arbejde. Rapporten blev præsenteret ved den afsluttende konference for Verdensmål i værdikæden, hvorefter den har fungeret som inspiration og basis-viden for en lang vidensinstitutioner, brancheforeninger og restauranterne selv.

På baggrund af rapporten og indsigterne kom flere restauranter projektet blandt andet i gang med at implementere genbrugelige plastkasser fra Schoeller Plast i stedet for engangspapkasser.

“Behave Greens rapport om indkommende emballage i restaurationsbranchen fik meget ros fra deltagerne, som fandt rapporten meget anvendelig. Jeg må også understrege, at jeg var enormt tilfreds med vores kommunikation undervejs og med Behave Greens endelige output. De får min varmeste anbefaling”

Karen Panum Thisted, Global Compact Network Denmark

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler