Grønne kompetencer

Udvikling og opkvalificering af grønne kompetencer og færdigheder er afgørende for, at vi kan accelerere grøn omstilling - det gælder både fra direktørgangene til medarbejderne på gulvet. Vi hjælper med at udvikle grønne undervisningskoncepter og uddannelsesforløb, der er tilpasset jeres behov. Vi har erfaring med at afvikle uddannelse og kurser for en bred vifte af kunder - herunder virksomheder, kommuner, NGO'er og uddannelsesinstitutioner.

Udvikling af grønne kompetencer

Vi har udviklet undervisningskoncepter og forløb med fokus på grønne kompetencer og viden om bæredygtighed for medarbejdere i  bæredygtighedsteams og CSR-afdelinger, for kommunale affaldsplanlæggere, skraldemænd, genbrugspladsmedarbejdere, gymnasieelever, malere og håndværkere samt medarbejdere på hospitaler.

  • Udvikling af undervisningskoncepter: Vi hjælper med at udvikle undervisningskoncepter og formater tilpasset jeres målgruppe – både i forhold til indhold, øvelser, kompetencekrav samt undervisningsform- og længde.
  • Udvikle kurser og forløb: Vi hjælper med at omsætte undervisningskoncepter til konkrete kurser, forløb og workshops, som kan faciliteres af enten jer eller os. Vi har fokus på formater, der er lærerige og formidlet på en måde, der tager højde for adfærd og indlæring.
  • Facilitering, kurser og uddannelse: Vi har selv udviklet en række kurser og uddannelser i adfærdsdesign, dialog og konflikthåndtering inden for grøn omstilling, som vi underviser i. Læs mere om vores kurser under ‘ydelser’.
  • Evaluering: Vi har et skarpt fokus på evaluering af koncepter og undervisning. Vi sikrer dermed, at jeres investering i medarbejdernes grønne kompetencer og færdigheder giver de ønskede resultater.

Læs om hvordan vi skaber grønne kompetencer

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler