Social bæredygtighed

Social bæredygtighed er et afgørende element i den grønne omstilling. Det er nemlig afgørende, at omstillingen sker på en fair og lige måde, der tilgodeser alle grupper af samfundet. Samtidig er der forskning der tyder på, at de største og mest markante skift i vores kultur og adfærd i retning af mere bæredygtighed skal ske i fællesskaber.

Grøn og social omstilling

I Behave Green har vi arbejdet i krydsfeltet mellem det sociale og det grønne i snart 10 år. Vi har især arbejdet med det boligsociale område og sammenhængen mellem fællesskab og grønne aktiviteter. Vi har bl.a. arbejdet med reparationscaféer, byttestationer, lokal deleøkonomi, energifællesskaber, fælles nyttehaver m.m.

På den baggrund har vi opbygget viden og en bred vifte af værktøjer til at hjælpe kommuner, boligorganisationer og civilsamfundsorganisationer med sociale og grønne projekter.

Det vi har arbejdet med og kan hjælpe jer med:

  • Inddragelse og samskabelse: Inddragelse og samskabelse er afgørende for at opnå en vellykket grøn omstilling. Behave Green har bred erfaring med at involvere medarbejdere og kunder i udviklingen af bæredygtige løsninger. Dette sikrer, at løsningerne er relevante og bæredygtige på lang sigt.
  • Adfærd og fællesskab: Adfærd spiller en vigtig rolle, når vi skal udvikle og afprøve nye løsninger, hvor vi ønsker en ny og mere grøn adfærd. Det kan være ift. at få flere til at deles om ting, reparerer udstyr, købe genbrug, lave grønne fællesindkøb eller få flere til at spise mere klimavenligt.
  • Udvikling og evaluering: Gennem inddragelse og samskabelse, med et fokus på fællesskab og adfærd, hjælper vi med at udvikle nye tilgange og projekter og teste dem af i praksis. Vi har desuden mange års erfaring med at evaluere effekten af sociale indsatser i den grønne omstilling.
  • Effekter: Hvilke synergi effekter findes i sociale og grønne projekter? Det handler selvfølgelig om CO2, men også om styrket fællesskab, inklusion, ensomhed, tilhørsforhold og ejerskab.

Projekter med fokus på det grønne og sociale

Andre temaer

Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler