Observationer

Når man benytter kvalitative metoder, er det vigtigt at være bevidst om, at der ikke altid er overensstemmelse mellem det, personer siger, de gør, og det de faktisk gør. Her er ‘observation’ en brugbar metode. Ved at supplere interviews med observationer får vi indsigt i personers udsagn og faktiske adfærd. Observationer hjælper os med at opnå viden om mennesker, der ikke kun bygger på deres egne udsagn og antagelser. I Behave Green benytter vi flere forskellige typer af observationer:

  • Fluen væggen: Vi observerer personer i en naturlig setting og forsøger at påvirke konteksten så lidt som muligt – det vil sige, at vi forsøger at gøre os selv usynlige.
  • Deltagerobservation Vi observerer brugernes handlinger, men spørger samtidig ind til, hvorfor de gør, som de gør. På den måde får vi en bedre forståelse for, hvilke tanker og motivationer der ligger bag deres handlinger.
  • Kvantitative optællinger Gennem observationer kan vi lave kvantitative optællinger af adfærd. Dermed kan vi også lave før og efter optællinger og se, hvilken effekt en intervention har på adfærd.
Ingen resultater fundet.
Ingen resultater fundet.

Se cases med observationer

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Cirkulær forretning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Brugerrejser
Digital etnografi
Adfærdsanalyse