Interviews

Interviewet nok et af de mest velkendte værktøjer indenfor kvalitativ dataindsamling. I Behave Green laver vi årligt flere tusind interviews på tværs af mange forskellige målgrupper, kontekster og tematikker. Formålet med interviews er ofte at få indsigt i respondentens verdenssyn, værdier, holdninger, udfordringer og adfærd inden for et givent emne.

Det er vigtigt, at intervieweren er trænet og kan tage højde for at intervieweren og situationen selv påvirker svarenes indhold. Derfor er vores medarbejdere også særligt trænede i at opfange biases og skæddersy spørgeguiden, så den tager højde for ladede svar.

Dybdegående interviews

Denne type interviews er gode til at afdække komplekse, værdimæssige eller sensitive emner, hvor der skal bruges tid med respondenten til at opbygge tillid og forståelse. Dybdegående interviews er ofte af mere eksplorativ karakter og giver oftest nuancer, som man ikke vidste på forhånd.

Mini-interviews

Et ‘mini-interview’ er et spontant og ikke planlagt interview, hvor intervieweren stopper tilfældige forbipasserende respondenter og stiller en række korte spørgsmål, der kan besvares på et par minutter. Mini-interviews er oplagte, når du ønsker at fange en målgruppe i en given handling, hvis du ønsker indsigt i en målgruppe som er svær at rekruttere eller hvis du have en data, der ligger i mellem kvantitative spørgeskemasvar og mere dybdegående, kvalitative interviews.

Ekspertinterviews

Et ekspertinterview er gode til at afdække vigtige aspekter af et givent emne. En ekspert kan være mange ting – fx en køkkenchef, en forsker, en vicevært eller en arbejdsmiljørepræsentant. Ekspertinterview kræver særlig grundig forberedelse. Intervieweren skal på forhånd kende til ekspertens emne/arbejdsområde for at kunne stille de nødvendige spørgsmål.

Telefoninterviews

Et telefoninterview er praktiske, hvis der skal laves interviews med målgrupper, der er svære at fange eller som har begrænset tid. De er mindre ressourcekrævende end interview med fysisk fremmøde men har også færre nuancer og giver mindre dybdegående kvalitativ indsigt i brugeren.

Digitale interviews

Digitale interviews har de samme praktiske fordele som et telefoninterview men giver lidt flere nuancer, fordi man har video og dermed kan aflæse kropssprog og stemning bedre. Desuden giver digitale interviews mulighed for, at man ligesom i et fysisk interview, kan dele billeder, vise videoer eller lave skærmdeling med brugeren. Dette er fx oplagt til at teste kommunikationsmateriale, digitale brugerrejser eller evaluere hjemmesider.

Ingen resultater fundet.
Ingen resultater fundet.

Se udvalgte cases med interviews

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Cirkulær forretning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Brugerrejser
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse