Lejre Kommune, Holbæk Kommune og Fredensborg Kommune (2024)

Tryg elcykelparkering ved stationer

Sådan undersøgte vi, hvordan kommuner kan fremme elcyklen som pendlertransportmiddel.

Hvad var baggrunden?

Antallet af importerede elcykler i Danmark er tredoblet på bare fem år  – fra 40.000 i 2017 til cirka 120.000 i 2022. Og det forventes, at udviklingen vil fortsætte med at stige. Særligt udenfor de store byer og på længere distancer er elcyklen populær. Desværre er det kun ca. én ud af tre brugere af elcykler, der benytter den til at pendle. Mange har altså en elcykel stående, som de ikke bruger i deres daglige transport til og fra arbejde, studie eller skole. Hvorfor så mange elcyklister ikke anvender elcyklen til og fra arbejde er dog uklart. Men noget tyder på, at en utryghed over at efterlade elcyklen parkeret i det offentlige rum – fx ved stationen – udgør en barriere. Men hvordan kan kommunerne arbejde for at mindske frygten for tyveri ved stationerne? Og er der også andre barrierer på spil, når borgerne fravælger elcyklen som pendlertransportmiddel? Det har vi undersøgt i dette projekt. 

“Der er mange historier om cykler, der bliver stjålet fra stationen, så jeg ville ikke turde tage en elcykel til stationen”

Kvinde i 20’erne, Nivå Station

Sådan løste vi opgaven

Vi har kortlagt eksisterende viden ved at lave deskresearch, ekspertinterviews og best-case-feltbesøg. 

Herefter har vi undersøgt elcyklisters og pendleres adfærd på otte stationer i efteråret 2023. Vi har været til stede på stationerne i morgen og eftermiddagstimerne og har her observeret adfærd og fysisk indretning på stationerne, og foretaget i alt 119 etnoraid interviews. I forlængelse af feltarbejdet på stationerne har vi lavet 10 dybdegående interviews med borgere, der pendler til arbejde på enten elcykel eller i bil.

Hvad var resultatet?

Undersøgelsen har resulteret i dybdegående viden om: (1) Hvorfor elcyklen vælges til, (2) hvornår elcyklen vælges fra og (3) kombinationen af elcykler og togrejser. På baggrund af undersøgelsen har vi præsenteret en række anbefalinger til, hvordan kommuner kan arbejde for at fremme elcyklen som pendlertransportmiddel. 

Vil du læse rapporten?

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler