Sønderborg Kommune (2022)

Cykelfremme gennem virksomhedssamarbejder

Sådan hjalp vi Sønderborg Kommune med at få flere til at tage cyklen til og fra arbejde

Hvad var problemet?

I cykelåret 2022 har Sønderborg Kommune i samarbejde med de øvrige værtskommuner til Tour de France nedsat fem forskellige analytiske indsatser, der skal skabe viden om barrierer og muligheder for øget cykling i Danmark. Sønderborg Kommune har haft fokus på cykling i landdistrikter og erhvervssamarbejde. Men hvad er motivationen og barriererne for at hoppe på cyklen i landdistrikter, hvor infrastrukturen i mindre grad er tilpasset cyklister? Og hvordan kan vi ændre medarbejderes transportvaner og -adfærd?

“I Sønderborg flaskes man op med, at man skal have bil, for der er langt til alting. Man skal have kørekort, og man skal have bil. Det er en kultur; et mindset, som man vokser op med. Det repræsenterer frihed og selvstændighed”

Respondent, adfærdsundersøgelse

Sådan gik vi til opgaven

Ved brug af greb fra adfærdsdesign greb vi opgaven systematisk an. Gennem et spørgeskema startede vi med at kortlægge nuværende transportvaner blandt ansatte på virksomheder i Sønderborg Kommune. Med en antropologisk tilgang har vi undersøgt, hvorfor transportadfærden ser ud som den gør. Vi har interviewet og besøgt forskellige borgere i Sønderborg Kommune for at forstå, hvordan livsstil, vaner, familiesammensætning, infrastruktur, osv. spiller en rolle, når borgerne vælger transportmiddel. 

Vi har desuden samarbejdet med tre udvalgte casevirksomheder for at inspirere til test og afprøvning af særlige cykelfremmende tiltag ude i virksomhederne. Vi har besøgt alle tre virksomheder til rundvisning og observationer, samt interviews med ledelsen for på den måde at målrette anbefalingerne bedst muligt.

Hvad var resultatet?

Der har været stor forskel på, hvordan og hvor meget virksomhederne gør i dag for at fremme gode cykelvaner blandt medarbejderne. Baseret på indsigterne fra transportvaneundersøgelsen og antropologiske feltbesøg har vi derfor udarbejdet specifikke anbefalinger til hver af de tre casevirksomheder, som peger på, hvor det giver mening for den enkelte virksomhed at sætte ind. For eksempel giver det hos nogen mening at motivere medarbejderne ved at fokusere på sundhed og trivsel, mens den grønne dagsorden er større motivationsfaktor hos andre.

Derudover har vi givet mere generelle anbefalinger til, hvordan Sønderborg Kommune kan arbejde med cykeladfærd. Anbefalingerne bygger på vores viden fra adfærdsteori. Det er med til at sikre at virksomhedernes cykelfremmende tiltag er realistiske, håndgribelige og effektive.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler