Nabogo (2019)

Adfærdsanalyse af barrierer for samkørsel

Sådan skabet vi brugerindsigter til udbredelse af samkørselsapp for virksomheden Nabogo

Hvad var problemet?

De fleste kører i hver deres bil, når de skal på arbejde. Faktisk sidder der i gennemsnit kun 1,05 person i hver bil på de danske veje. Det er spild af ressourcer, vejplads og socialt samvær. Derfor har NABOGO udviklet en app til at facilitere nem og fleksibel hverdags-samkørsel mellem bilejere og potentielle ’lifttagere’. NABOGO havde behov for at få testet ordningen og snakket med en række potentielle brugere om samkørsel for at få indsigter til at udbrede og opskalere platformen. Projektet var den del af Gate21-projektet “Moving People”.

Sådan lavede vi undersøgelsen?

For at undersøge barriererne for samkørsel blandt brugeren sammensatte Behave Green et metodedesign og gennemførte både kvantitativ og kvalitativ dataindsamling: 

  • ​​Survey om samkørsel blandt ansatte i stor dansk virksomhed
  • Testlancering af app-ordning, observationer og mini-interviews med nye brugere
  • Telefoninterviews med potentielle brugere fordelt over hele landet
  • Workshops med unge gymnasiestuderende i henholdsvis København og Vejle

På baggrund af dette kunne analysen pege på hvad der motiverer og afholder pendlere fra at samkøre til og fra arbejde. Undersøgelserne og testen tog udgangspunkt i blandt potentielle brugere i forbindelse med en testlancering for en større dansk virksomhed.

Resultatet

På baggrund af test og dataindsamlingen blev indsigter forfattet i en kort, handlingsorienteret rapport med konkrete anbefalinger til hvordan kommunikation kunne vægtes for at motivere målgruppen. Derudover blev der udviklet en række personaer for first-movers for samkørsel som den videre udbredelse kunne fokusere på at nå for at udbrede platformen.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler