Brugerrejser

Ved brugerrejser følger vi en bruger i deres handling fra A til B. Ved at kombinere deltagerobservation og kvalitative interviews under brugerrejsen kan vi observere brugeren i en konkret situation og samtidig spørge ind midt i brugerens oplevelse. 

Kortlægge oplevelse og adfærd

Brugerrejsen handler om at kortlægge både oplevelsen, barrierer og faktisk adfærd. Fx ved at vi cykler med brugeren til og fra arbejde, tager med vedkommende på shoppingtur eller er med til at lave aftensmad i deres hjem. Brugerrejsen hjælper os dermed med at få en bedre forståelse for konteksten – og dermed bedre data til at påvirke adfærd. 

Barrier og touch points 

En særlig styrke ved at brugerrejsen undersøger en oplevelse fra start til slut er, at den giver os mulighed for at lokalisere de udfordringer og muligheder, der knytter sig til oplevelsen. Det er netop disse ‘touch points’ og ‘pains’, vi efterfølgende kan dykke ned i og arbejde videre med for at skabe den mest  succesfulde brugeroplevelse. 

Hos Behave Green bruger vi ofte brugerrejser, når vi skal sætte os i brugernes sted og blive klogere på deres hverdag. I et projekt for Esbjerg Havn har vi f.eks. fulgt en håndfuld erhvervsfiskere ved landgang for at få indblik i deres hverdagsrutiner og deres håndtering af affald fra kutterne og havet.

Se cases med brugerrejser

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Cirkulær forretning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse