Københavns Kommune (2022)

Undersøgelse af adfærd og brugeroplevelsen ved sortering af bleer

Vi hjalp Københavns Kommune med at undersøge, hvad der skal til, for at vi kan få bleerne ud af restaffaldet

Hvad var baggrunden for projektet?

Som led i Københavns Kommunes mål om at genanvende 70 % af husholdningsaffald i 2024, er turen nu kommet til bleer. Det estimeres, at bleer udgør 8-9 % af restaffaldet i dag, hvilket på årlig basis løber op i mere end 46 millioner brugte bleer om året i København alene. Potentialet er med andre ord stort, og derfor har Københavns Kommune udrullet en test i efteråret 2022 til indsamling af bleer. Men hvordan oplever borgerne at sortere endnu en affaldsfraktion og frasortere bleer? Og hvad skal der til, for at sortering af bleer kan udrulles effektivt i hele kommunen?

Sådan løste vi opgaven

Behave Green har fulgt forsøget og undersøgt hvilke barrierer, der kan stå i vejen for korrekt sortering af bleer i borgernes hjem, i daginstitutioner og i ældreplejen, og lavet en detaljeret kortlægning af bleens vej fra den skiftes til den smides i en container.

Vi har i undersøgelsen gjort brug af en lang række kvalitative, antropologiske metoder – bl.a. dybdegående interviews, brugerrejser, observationer og mini-interviews. Vi har inddraget ledere og pædagoger i daginstitutioner, hjemmehjælpere i ældreplejen, børnefamilier og beboere uden børn i testejendommene.

Ved at kombinere de forskellige metoder kunne vi undersøge forskellen på forestillet og faktisk adfærd, holdninger til og viden om blesortering, samt muligheder og barrierer. 

“Det er faktisk utrolig besværligt ikke at sortere bleerne fra. Jeg skal gøre mig umage for at gøre det forkert.”

Freja, mor til Eigil på 3 år og Frigg på 6 måneder.

Hvad var resultatet? 

Det opleves som både nemt og meningsfuldt at sortere bleer, fordi afvigelsen fra den eksisterende rutine er minimal og fraktionen er nem at forstå. De fleste sorterede allerede før forsøget bleerne i en affaldsspand for sig, så rutinerne skal ændres minimalt. 

På tværs af målgrupperne er der stor opbakning til at finde en permanent løsning, der gør det muligt at sortere og behandle bleaffaldet for sig. Også beboere uden små børn, som vi har snakket med er positivt stemte over for fraktionen, og oplever minimale gener ved den ekstra container i gårdrummet.  

På baggrund af undersøgelsen har vi udviklet en række anbefalinger til Københavns Kommune, så det kan blive endnu nemmere at få sorteret bleerne fra, hvis en bydækkende løsning bliver en realitet.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler