Digital etnografi

Digital etnografi er en fælles betegnelse for en palette af digital dataindsamling inspireret af kvalitative og antropologiske metoder. Digital etnografi giver os indblik i adfærd, når det ikke er muligt for os at være ude hos brugerne. Dette kan være en fordel, hvis brugerne er langt væk, eller hvis man er begrænset på ressourcer til langvarigt fysisk feltarbejde. Hos Behave Green arbejder vi særligt med følgende digitale metoder til dataindsamling:

Photovoice

Photovoice er en digital måde at indsamle viden om brugernes hverdagsoplevelser eller oplevelser af en service eller et produkt. Det er en korrespondance mellem os og brugerne på enten sms eller mail, hvor de selv tager billeder eller video af deres hverdag og sender dem til os. Metoden giver brugerne mulighed for at dokumentere en oplevelse eller erfaring i det øjeblik, de opstår – uden indblanding fra en interviewer. Det kan give et mere retvisende billede af brugernes holdninger og adfærd.

Virtuelle interviews 

Virtuelle interviews har mange af de samme fordele som et fysisk interview: Man kan aflæse kropssprog, mimik og stemning, og man har mulighed for at dele billeder og videoer. Denne interviewform er særlig brugbar, når vi interviewer respondenter, der bor langt fra vores kontor eller uden for landets grænser. Samtidig er denne metode tidsbesparende og let tilgængelig for respondenterne. 

Digitale brugerrejser 

Digitale brugerrejser kan både bruges til at forstå en målgruppes nuværende digitale praksis, men også hvordan brugere interagerer med en ny digital service, et digitalt produkt eller et koncept. Gennem digitale brugerrejser undersøger vi altså hele den digitale oplevelse fra start til slut. 

Ingen resultater fundet.
Ingen resultater fundet.

Se cases med digital etnografi

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Cirkulær forretning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Brugerrejser
Observationer
Adfærdsanalyse