Innovationsfonden (2021-2023)

ReSuit – Adfærd og forbrug af tekstiler

Stort projekt om hvordan vi kan incentivere forbrugere til at forlænge levetiden af tekstiler?

Baggrunden for projektet

Hvert år brændes 677 tons ubrugt tøj i Danmark – tøj, der aldrig er nået ud til forbrugerne. Men det betyder dog ikke, at danskerne ikke er flittige forbrugere af tøj – de køber i gennemsnit 16 kilo tøj, hvoraf 5 aldrig kommer i brug.

I det tværfaglige innovationsprojekt ReSuit er vi med til at undersøge mulighederne for at skabe et cirkulært tekstil kredsløb, der indtænker design, produktion, køb, brug, bortskaffelse, genbrug og genanvendelse. Dette gør vi i samarbejde med Teknologisk Institut, Bestseller, Kolding Designskole, Shell, Aarhus Universitet, Frauenhofer og Elis. 

Projektet har et samlet budget på 13 mio. kr. og er støttet af Innovationsfonden.

“Hvert år bliver der på verdensplan produceret 100 milliarder tekstilenheder med en kort levetid. Formålet med ReSuit er at få alt tekstilaffald i Danmark ind i et kredsløb, hvor det kan blive til nye tekstiler eller råvarer til andre produkter”

ReSuiT projektbeskrivelse

Sådan arbejder vi på projektet

I Behave Green bidrager vi til projektet med dybdegående undersøgelser i forbrugernes adfærd, når det kommer til at købe, bruge og bortskaffe tekstiler. Det gør vi ved at inddrage forbrugerne gennem en kombination af forskellige metoder. Vi har blandt andet lavet mini-interviews med forbrugere i tøjbutikker i hele landet. Derudover har vi fulgt udvalgte forbrugere med observationer, brugerrejser, interviews og digital inddragelse over en længere periode på mellem 3-10 måneder. 

Udover forbrugerne har vi også inddraget en bred skare af ansatte fra BESTSELLERs brands til interviews og udviklingsworkshops. De spiller nemlig en afgørende rolle i at lykkes med at implementere en cirkulær forretningsmodel ude i butikkerne.

Resultatet

Med indsigterne giver vi anbefalinger til, hvordan vi sammen med projektets partnere kan skabe en mere cirkulær forbrugeradfærd. Anbefalingerne går særligt på, hvad der skal til for at tøjbutikker kan indarbejde cirkulære forretningsmodeller tilpasset sit eksisterende brand og kundesegment.

Anbefalingerne spænder vidt fra, hvad der helt lavpraktisk kan gøres ude i tøjbutikkerne til, hvordan brands på længere sigt kan indarbejde en grønnere strategi. Anbefalingerne inkluderer både forbrugernes og butiksansattes adfærd. 

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler