People Like Us (2020)

Cirkulær forretningsudvikling for en mere bæredygtig ølvirksomhed

Sådan rådgav vi People Like Us på til at arbejde mod en mindre klimabelastende ølproduktion.

Hvad var baggrunden for projektet?

Som del af virksomhedsprogrammet Grøn Cirkulær Omstilling har vi sammen med People Like Us lagt en strategi for, hvordan de kan arbejde med forskellige grønne initiativer i deres ølproduktion, emballage og affaldshåndtering.

Men dagligdagen kan være travl, og mulighederne kan være mange og uklare. Så hvordan kommer man som virksomhed i gang med at omstille sine produkter i en grønnere retning? Det hjalp Behave Green People Like Us med at finde ud af.

Sådan kortlagde vi de grønne forretningsmuligheder

For at tydeliggøre grønne potentialer hos People Like Us, startede vi rådgivningsforløbet med at udarbejde en baseline for virksomhedens nuværende ressourceforbrug og klimaaftryk. Med baselinen kunne vi vise de lavthængende frugter og prioritere indsatserne. Gennem inddragende workshops med forskellige medarbejdere hos People Like Us, har vi sammen skitseret virksomhedens cirkulære muligheder og lagt en plan for, hvordan virksomheden på kort og lang sigt kan arbejde med disse. 

De cirkulære initiativer

Sammen med People Like Us har vi i forløbet identificeret tre cirkulære spor eller initiativer: 

  • Samarbejde med andre aktører for at producere en grønnere øl
  • En cirkulær emballagestrategi med upcycling af tomme ølfustager af plast
  • Bedre affaldssortering i butikker, kontor, barer og produktion

Disse cirkulære muligheder er hver især blevet undersøgt og videreudviklet, så hvert tiltag er kommet tættere på en implementeringsplan.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler