Spørgeskema

Hos Behave Green har vi 10 års erfaring med spørgeskemaundersøgelser, og vi laver årligt spørgeskemaundersøgelser blandt mange tusinde brugere. Vi laver både store, repræsentative spørgeskemaundersøgelser samt mindre målgruppespecifikke surveys. 

Behave Greens konsulenter har mange års erfaring med at sammensætte præcise og rammende spørgsmål til undersøgelser, og vi er trænede i at opsætte og pilotteste spørgsmål, så I får så valide svar som muligt. Vi laver både spørgeskemaundersøgelser ved fysisk tilstedeværelse, over telefonen eller via online spørgeskemaer. 

Vi kombinerer ofte kvantitative spørgeundersøgelser med kvalitative undersøgelser, hvor vi bruger dybdegående interviews, brugerrejser eller observationer til at komme i dybden med data.

Se udvalgte cases med spørgeskemaundersøgelser

Vi kan også hjælpe dig med

Samskabelse
CO2-beregning
Cirkulær forretning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Interviews
Brugerrejser
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse