Original Coffee (2020)

Cirkulær forretningsmodel for affald og emballage

Hvordan kan emballagespild mellem risteri og kaffebar mindskes?

Hvad var udfordringen?

Kaffen er for mange en helt fast del af hverdagsrutinen. Men mens afstanden fra hjemmet til den foretrukne kaffebar kan være kort, er den samlede produktionskæde fra bønne til kop lang og kompleks.

Derfor kan det være svært at overskue, hvor der præcis kan sættes ind, hvis man ønsker at sikre mindst muligt spild i kæden – og samtidig ønsker kaffe af højest mulig kvalitet. Denne udfordring har vi sammen med Original Coffee taget op. Her fokuserede vi særligt på emballagespild mellem risteri og kaffebar. 

Sådan udviklede vi forretningen i en grønne retning

Original Coffee består af 11 kaffebarer i København og omegn. Udover cafeerne driver Original Coffee en webshop, hvor de sælger udstyr og bønner. Original Coffee ønsker hele tiden at optimere deres grønne, bæredygtige bundlinje. Til det har vi hjulpet med at lægge en målrettet strategi for, hvordan ambitionsniveauet kan udleves bedst muligt. 

Gennem løbende rådgivning og sparring med Original Coffee, har vi bl.a. været med til at udarbejde en analyse af Original Coffees CO2 og ressourceforbrug.

På baggrund af analysen har vi efterfølgende udpeget fire indsatsområder at arbejde videre med:

  • En indsats målrettet leverandører og samarbejdspartnere med fokus på emballage
  • Cirkulære systemer for take-away emballage 
  • En bedre og mere ensartet affaldssortering 
  • Transparens og kommunikation til kunder

Resultatet

På baggrund af ressourceprofilen besluttede vi sammen at fokusere på en indsats målrettet Original Coffees leverandører og samarbejdspartnere. Kaffebønner til Original Coffees cafeer blev tidligere leveret i poser, sammensat af papir og plast, som kun kan bruges en enkelt gang. De sammensatte materialer betyder også, at poserne ikke kan genanvendes.

Derfor har Original Coffee et stort potentiale i at udskifte poserne med større beholdere, der kan bruges igen og igen. Beholderen skal cirkulere mellem risteriet og kaffebarerne og være med til at mindske emballagespildet markant. Løsningen er allerede ved at blive testet og udbredt til alle Original Coffees cafeer. 

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler