Miljø- og Fødevareministeriet (2018)

Adfærdsanalyse til udvikling af kommunikationskampagne

Hvordan påvirker vi adfærden, så fiskere, lystsejlere og besøgende ikke smider henkastet affald på havn og hav?

Hvad var udfordringen?

Der er i gennemsnit 13.000 stykker plastikaffald per kvadratkilometer i havet – og mængderne er stigende. Forurening i havet er en del af FN’s 17 verdensmål, affaldet kommer primært fra land og skal forebygges inden, det ender i havet. Selvom maritimt affald er en stor global udfordring, så kræver det lokal viden og lokale løsninger for at det kan forebygges.

I samarbejde med Rostra Kommunikation og Norion har Behave Green hjulpet Miljø- og Fødevareministeriet med en kommunikationskampagne for forebyggelse af maritimt affald i Danmark. Formålet med kampagnen er at skabe synlighed og mere viden omkring de gode og lavpraktisk løsninger til forebyggelse af maritimt affald blandt dem, der færdes på hav og havne i dagligdagen. 

Sådan gik vi til opgaven

I Behave Green tror vi på, at dem der bruger havne og hav er eksperter i de lokale forhold. Disse mennesker bærer selv nøglen til forebyggelse af maritimt affald. Konkret har Behave Green stået for to brugerundersøgelser og adfærdsanalyser blandt erhvervsfiskere og lystsejlere i en række udvalgte danske havne: Svanemøllen, Sydhavn, Gilleleje, Hanstholm, Thyborøn og Skagen.

På baggrund af en række antropologiske feltbesøg med brug af deltagelse, observation og 50 kvalitative interviews, har vi skabt dybe indsigter i målgrupperne motivationer, barrierer og løsninger på affaldsproblemet på havn og hav.

Hvad var resultatet?

De analyserede indsigter har vi omformet til 7 konkrete anbefalinger der, sammen med Danmarks Fiskeriforening, skal være med til at målrette og sikre effekt af kommunikationskampagnen. Vores analyser blev udgivet af Miljøstyrelsen i andet halvår af 2018. Offentliggørelsen har til formål at øge den generelle viden om målgrupperne og deres forhold til affald på havn og hav langt efter informationskampagnen er færdig.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler