Miljøstyrelsen (2022)

Informationsmateriale til sortering af plast i landbruget

Sådan udviklede og testede vi informationsmateriale til bedre og øget plastsortering i landbruget

Hvad var udfordringen?

På baggrund af sektorsamarbejdet om plastik, der udspringer af regeringens plasthandlingsplan fra 2018, har Miljøstyrelsen og Landbrugssektoren ytret ønske om, at bidrage til mere udsortering af plast i landbruget – med særligt fokus på gartnerier, kvægbrug, svineavl og planteavlsbrug. Men hvordan sikrer man, at landbruget har den rette information? Det stiller høje krav til informationen, som landbruget får tilgængeligt. For først og fremmest skal landbruget finde materialet, derefter skal det ses, forstås og rent faktisk påvirke til adfærdsændring, så det i sidste ende øger og forbedrer sorteringen af plast.

Sådan løste vi opgaven

For at udvikle menings- og virkningsfuldt information til landbruget har vi inddraget kerneaktører helt fra start. Vi har udviklet informationsmaterialet på baggrund af interviews med landmænd og ekspertinterviews med brancheorganisationer, plastproducenter og affaldsindsamlere. På baggrund af interviews har vi udviklet en prototype på materialet, som vi efterfølgende har testet blandt 60 landbrug, som fik mulighed for at tage det i brug og give feedback. Vi har desuden foretaget kvalitative feltbesøg med interviews og observationer hos 12 landbrug. På baggrund af indsigterne fra testen og løbende dialog med brancheeksperter har vi færdigudviklet informationsmaterialet.

Hvad var resultatet?

Vi har udviklet informationsmateriale, der skal fremme sortering af plast i kvægbrug, svinebrug, planteavl og gartnerier. Informationsmaterialets form og indhold bygger på kortlagt adfærd og behov hos bedrifterne. Materialet indeholder fire forskellige sorteringsplakater, en motivationsplakat målrettet medarbejderne og en guide målrettet en ‘gatekeeper’.

Guiden skaber overblik over, hvordan man bedst muligt introducerer en forandring på sin arbejdsplads og kommer i gang med øget affaldssortering. Guiden skal hjælpe med, at kommunikationsmaterialet rent faktisk tages i brug. Det vil sige printes, hænges op, introduceres til medarbejdere osv.

Leverancen består af:

  1. En adfærdsguide
  2. Motivationsplakat 
  3. Plakat til sortering af plast 
  4. Plakat til sortering af blød plast 
  5. Plakat til sortering af hård plast
  6. Plakat til sortering af ensilage plast

Se det fulde kommunikationsmateriale på Miljøstyrelsen hjemmeside her.

Læs også artiklen om projektet på Miljøstyrelsen hjemmeside her.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler