Samskabelse

I Behave Green har vi gennem mange år arbejdet med rådgivning med fokus på konflikthåndtering, samskabelse og borgerinvolvering. Med udgangspunkt i adfærdsteori, og vores antropologiske faglighed, klæder vi vores kunder på til at kunne indgå i den gode dialog. 

Rådgivning om samskabelse og involvering

Der er mange måder at arbejde med borgerinddragelse og samskabelse på, og formatet og faciliteringen har afgørende betydning – både for deltagernes oplevelse af processen og for resultatets kvalitet:

  • Hvordan får man deltagerne på banen?
  • Hvordan sikres det, at deltagerne føler sig hørt? 
  • Hvem, hvor meget og hvordan inddrager man bedst?
  • Og hvordan holder vi fokus på det mest væsentlige?

Det er den slags spørgsmål vi, på baggrund af mange års erfaring, kan hjælpe jer med at navigere i. Udover rådgivning tilbyder vi hjælp til at udvikle og facilitere workshops og arrangementer. Vi kan desuden indgå som et objektivt bindeled mellem forskellige aktører.

Kurser og uddannelse

Vi tilbyder kurser og workshops for medarbejdere, der skal trænes eller opkvalificeres indenfor samskabelse og brugerinvolvering. Her tilbyder vi workshops, kurser og uddannelse med fokus på:

  • Adfærd
  • Kommunikation og dialog
  • Konflikthåndtering
  • Samskabelse og involvering i praksis

Vi tilpasser undervisning og øvelser til medarbejdernes eksisterende vidensnvieau og inddrager deres egne erfaringer og oplevelser i træningen. 

Se udvalgte cases om samskabelse

Vi kan også hjælpe dig med

CO2-beregning
Cirkulær forretning
Kommunikation
Affaldsanalyse
Kurser & uddannelse
Spørgeskema
Interviews
Brugerrejser
Observationer
Digital etnografi
Adfærdsanalyse