Kredsløb (2020)

Test og evaluering af mobil storskraldsstation i Aarhus by

Sådan hjalp Behave Green med at evaluerer nyt forsøg med indsamling af storskrald

Hvad var udfordringen?

Vi smider rigtig mange ting til storskrald. Faktisk smider vi årligt omkring 400.000 tons ting til storskrald i Danmark. Der er et kæmpe potentiale i at genbruge mere storskrald, end vi gør i dag. Men desværre er det oftest nemmere at stille ting til storskrald end til direkte genbrug.

Dette havde Kredsløb besluttet at gøre noget ved. I et forsøgsprojekt har de opsat en lokal storskraldsstation i Aarhus. Storskraldsstationen er mobil, og kan placeres tæt på borgernes hjem. Den er indrettet således, at der er plads til både storskrald og direkte genbrug. På den måde kan langt flere ting blive recirkuleret lokalt frem for forbrændt. 

Sådan løste vi opgaven

Behave Green blev sat til at evaluere effekten af forsøget med to fokusområder: 1) Borgernes adfærd og holdninger og 2) Antallet og typen af ting, der afleveres og hentes.

Derfor lavede vi en række antropologiske feltbesøg, der kombinerer interview og observationer ved storskraldsstationen for både at få indblik i borgernes opfattelse og holdning til storskrald men også for at observere deres faktiske adfærd.

I forbindelse med feltbesøgene blev der også lavet vejninger og kategorisering af hvad type storskrald borgerne stillede til henholdsvis “storskrald” og til “direkte genbrug” for at få bedre indblik i mængder, typer og potentialer ved den løsning.

Sidst har evalueringen også inkluderet telefoninterviews med driftspersonale, der stod for at tømme storskraldsstationen med jævne mellemrum i testperioden. Driftspersonalet indblik i hvad de tømmer, hvor ofte det er nødvendigt, og hvad de ser af muligheder og barrierer, har også været en vigtig del af evalueringen. 

Hvad var resultatet? 

Projektet mundede ud i en rapport med analytiske indsigter om flowet af mennesker og genbrugsartikler gennem storskraldsstationen samt en række konkrete anbefalinger til, hvordan konceptet skal udvikles for at få endnu større effekt.

Vi kom desuden med anbefalinger til, hvordan der kan udvikles en større infrastruktur for genbrug og affaldsforebyggelse i Aarhus. Kredsløb har sidenhen videreført arbejdet med at rykke genbrug endnu tættere på aarhusianerne, hvor storskraldsstationen indgår som et ud af flere elementer.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler