Odense Renovation (2022)

Affaldssortering i udsatte boligområder

Antropologisk undersøgelse af barrierer for sortering af affald i udsatte boligområder

Hvad var problemet?

Odense Renovation udrullede i 2019 kildesortering af pap, papir, glas, metal, madaffald, farligt affald og rest. I efteråret 2022 fulgte fraktionerne plast samt mad- og drikkekartoner. En stor andel af borgerne har heldigvis taget sorteringen til sig, men Odense Renovation oplever også, at der fortsat er borgere, der ikke affaldssorterer. Data og observationer fra renovationsmedarbejdere peger på, at en del af denne målgruppe findes i socialt belastede boligområder. Hvad skyldes det, at der er større udfordringer med sortering i disse områder? Og hvad kan renovationen gøre for at hjælpe borgere og boligforeninger til mere og bedre sortering?

Sådan løste vi problemet

​​Gennem en række kvalitative metoder har vi i Naboskab undersøgt, hvilke barrierer der står i vejen for sorteringen i tre udvalgte boligområder i Odense. Vi har lavet længere feltbesøg i hvert område, og lavet dybdegående interviews og brugerrejser med i alt 15 husstande. Derudover har vi interviewet nøglepersoner og driftsmedarbejdere fra boligforeningerne FAB og CIVICA, og sidst men ikke mindst har vi været på ride-along med en skraldebil en tidlig morgen i Vollsmose.

Hvad var resultatet?

Undersøgelsen har vist, at den manglende sortering i områderne er et resultat af mange forskellige barrierer. Nogle barrierer er fysiske –  fx at beboerne ikke har fået indrettet et godt sorteringssystem i deres køkkener, at piktogrammer og sorteringsvejledninger på containerne ikke passer til de nuværende sorteringsregler, eller at børnene, der ofte sendes ud med affald, ikke kan nå containernes låg. Andre barrierer er sociale – fx at vi som mennesker gør, hvad andre gør, hvorfor uønsket sorteringsadfærd hurtigt kan sprede sig. Også florerende affaldsmyter som fx at skodder må smides til madaffald, og negative historier om “dem, der er ligeglade og ødelægger det for os andre” fungerer som sociale barrierer for sorteringen.  

Undersøgelsen har dog vigtigst af alt vist, at en stor del af beboerne gerne vil sortere, og gør sig umage for at gøre det rigtigt.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler