KL & 3F (2021-2023)

Renovationsmedarbejderens rolle i fremtiden

Innovationsprojekter i 4 kommuner med fokus på borgere, kommuner og skraldemænd

Hvad er problemet?

Hvor affaldsindsamling tidligere var en hård, men relativt simpel opgave, stiller arbejdet i dag nye krav til personalets kompetencer indenfor service og dialog med borgerne. Som et led i den grønne omstilling på affaldsområdet er det derfor vigtigt, at skraldemændenes rolle bliver løftet og gentænkt som mere end en praktisk funktion. Fremtidens renovationsmedarbejder er nemlig et uundværligt led i den cirkulære økonomi.

Fremfærd er et 2-årigt innovationsprojekt, som skal skabe viden og teste nye løsninger af for skraldemændenes rolle i den cirkulær økonomi. I samarbejde med KL, 3F og fire udvalgte kommuner og affaldsselskaber testes nye idéer og løsninger af. Projektets formål er samtidig at undersøge og understøtte, hvordan samspillet mellem skraldemænd og borgere kan styrkes i forhold til indsamling og sortering af de nye affaldsfraktioner.

“Jeg kunne godt tænke mig at skraldemændene brugte det at indmelde noget mere. Der er mange som ikke gør det. Det gør, at jeg kan guide borgeren bedre.”

Medarbejder i administrationen, kommune

Sådan arbejder vi i projektet

Der er blevet udvalgt fire kommuner eller kommunalt ejede affaldsselskaber til projektet. I alle kommuner er der lavet omfattende inddragelse af borgere, ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere med det formål at udvikle innovative forandringsprojekter. Inddragelsen processen har bl.a. bestået af feltarbejde, brugerrejser, observationer interviews og en række samskabende workshops med ideudvikling.

De 4 projekter foregår i Ballerup, Frederiksberg, Aalborg og Middelfart:

  • I Ballerup Kommune har vi bl.a. udviklet et kursus for deres skraldemænd om dialog, service og konflikthåndtering i mødet med borgerne.
  • I Aalborg arbejder vi med arbejdsmiljøudfordringer i forbindelse med udrulningen af de 10 nye fraktioner i sommerhusområder.
  • På Frederiksberg arbejder vi med hvordan kommunikation mellem borgere, boligforeninger, kommune og skraldemænd kan styrkes.
  • I Middelfart kommune har vi fx faciliteret en proces, hvor de på tværs af ledelse, skraldemænd og administrative medarbejdere har lavet retningslinjer om indmeldinger og arbejdsmiljø

“Jeg synes, det er ligegyldigt med dokumentation. De siger, at de behøver billede. Men vi har jo altid gjort det uden”

Renovationsmedarbejder, kommunen

Hvad bliver resultatet?

Alle projekter vil blive evalueret og samlet i en tværgående rapport, som vil blive tilgængelig på denne side i sommeren 2023. Erfaringer fra projektet forventes at blive delt til alle kommuner og affaldsselskaber, der er interesseret i at styrke affaindsamlingen med fokus renovationsmedarbejdernes rolle. 

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler