Technical Education Copenhagen (2022)

Grønne kompetencer for håndværkere og malere

Vi hjalp TEC med at udvikle et uddannelsesforløb om bæredygtighed og iværksætteri

Hvad er problemet?

I håndværkerbranchen arbejdes der med at udvikle mindre miljøskadelige produkter og processer. TEC, der er Danmarks største udbyder af erhvervsuddannelser, ønskede hjælp til at inkorporere viden og kompetencer inden for bæredygtighed og grønt iværksætteri på bygningsmaleruddannelsen. Dette for at imødekomme den stigende efterspørgsel og nye kompetencekrav fra kunder og arbejdsgivere i byggebranchen.

Derfor blev Behave Green spurgt, om vi ville hjælpe med at udvikle et skræddersyet undervisningskoncept i samarbejde med lokale virksomheder og relevante faglærere.

Sådan udviklede vi et grønt uddannelsesforløb

Det er i dag ikke altid helt nemt at finde rundt i, hvad man som maler konkret kan gøre for at handle hensigtsmæssigt ift. miljø og klima. Derfor har vi i projektet lavet undervisningsmaterialer, der griber fat om forskellige temaer inden for bæredygtighed.

Der er lavet materialer til fire moduler á to dage inden for fire temaer:

  1. FN’s verdensmål
  2. Cirkulær økonomi
  3. Materialer og certificeringer
  4. Grønt iværksætteri og det at starte egen virksomhed.

Behave Green har faciliteret processen og sikret den malerfaglige tyngde ved at inddrage lærerne i arbejdet med at rustes eleverne til et arbejdsmarked, hvor forventningerne til bæredygtighed vokser. 

Hvordan var resultatet?

Gennem projektet har vi udviklet et skræddersyet undervisningsmateriale, produceret artikler til relevante fagmedier og været med til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal videreføre processen efter projektets afslutning.

Gennem undervisningen i bæredytighed og grønt iværksætteri vil alle elever på bygningsmaleruddannelsen i årene frem blive klædt på til at starte egne virksomheder med et grønt islæt eller skubbe på for en bæredygtig omstilling på deres fremtidige arbejdsplads.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler