Regionernes Videnscenter (2020)

Kursus i adfærd, konflikthåndtering og samskabelse

Sådan uddannede vi regionernes medarbejdere i adfærd, konflikthåndtering og samskabelse

Hvad var behovet?

Mange kommunale og statslige sagsbehandlere oplever stor utilfredshed blandt borgere, virksomheder og andre aktører, når de går på arbejde. De oplever, at borgerne stiller større krav, og at konflikterne eskalerer til nye højder. Det kan i værste fald betyde faldende trivsel, tryghed og en følelse af utilstrækkelighed i jobbet.

Derfor efterspurgte Regionernes Videncenter et kursus, der kunne klæde deres medarbejdere bedre på til at varetage dialog, inddragelse og evt. konflikter. 

“Jeg har fået en forståelse for adfærdsprincipper for, hvordan folk reagerer, og hvordan jeg selv kan være forberedt. Der er flere værktøjer, som jeg har tænkt mig at anvende – specielt når jeg skal kommunikere med borgere”.

Kursist, Regionerne

Udvikling og facilitering af 2 dages kursus for medarbejdere

I samarbejde med Regionernes Videncenter har vi udviklet og faciliteret et todages kursus for 30 medarbejdere, der arbejder med råstofprojekter. Kurset var skræddersyet målgruppens behov på baggrund af en antropologisk forundersøgelse. Med viden om medarbejdernes udfordringer og ønsker til nye færdigheder, udviklede vi oplæg og øvelser til kursisterne. 

Det blev til et todages kursus, som bl.a. gav indblik i:

  • Adfærdsprincipper til at forstå og håndtere dialog
  • Konflikttrappen, konflikttyper og hvordan du forebygger konflikter 
  • Kropssprog – hvordan du gør kroppen til en aktiv medspiller
  • Antropologiske metoder til at forstå din målgruppe bedre
  • Antropologiske værktøjer til målgruppeanalyse og udvikling af personas

“Det har været utroligt spændende, og jeg har fået mange gode inputs til at håndtere dialogen mellem os og borgere samt om kommunikation “In Real Life”, på skrift og telefon. Super spændende at lære så meget om de basale systemer i mennesker”.

Kursist, Regionerne

Hvad synes deltagerne om kurset?

Efter kurset svarede 37 % af deltagerne i en online evaluering, at de var tilfredse, og 63 % at de var særdeles tilfredse med kursets faglige indhold. Og samtlige deltagere svarede, at kurset i nogen eller høj grad har givet dem ny viden om det aktuelle emne.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler