Energinet (2020)

Kursus i adfærd, antropologi og samskabelse

Sådan trænede vi medarbejderne i adfærd, inddragelse, samskabelse og dialog

Hvad var behovet?

Energinet står i de kommende år for at udvikle og udbygge for energiinfrastruktur til den elektrificeringen af samfundet som del af den grønne omstilling. Dette betyder flere højspændingsledning, transformatorstationer og anden infrastruktur. For at sikre størst mulig lokal opbakning og bedst mulig proces, dialog og inddragelse havde Energinet behov for et kursus for deres medarbejdere. 

“Rigtig god vekselvirkning mellem teori og praksis (…) Antropologien virker som en øjenåbner. Topkarakter!”

Kursist, Energinet

Sådan udviklede vi kurset og trænede medarbejderne

I tæt samarbejde med Energinet har vi tilrettelagt og faciliteret et todages kursus for 16 af virksomhedens medarbejdere. Med udgangspunkt i medarbejdernes egne udfordringer og ønsker til nye færdigheder inden for dialog og samskabelse, har vi udviklet oplæg og øvelser specielt tilpasset dem. Kurset er designet til at klæde kursisterne på med bedre færdigheder inden for antropologisk dialog og samskabelse, der kan lette udførelsen af deres daglige arbejde.  

Som forberedelse til kurset udførte vi en antropologisk forundersøgelse, der gjorde det muligt for os at tilrettelægge kurset efter kursisternes specifikke behov og hverdag. Selve kurset var designet som en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Det sikrer, at den nye viden bundfælder sig bedst muligt hos kursisterne.

“Jeg har fået nogle konkrete værktøjer, som jeg kan bruge i min hverdag og jeg har fået tid og mulighed for at reflektere over praksis og processer – og hvordan de med- og modarbejder relationer”

Kursist, Energinet

Hvordan forløb kurset?

Over kursets to dage blev kursisterne introduceret og trænet i en række værktøjer inden for antropologi, adfærdsdesign og konflikthåndtering.

  • System 1 og 2 – og hvorfor mennesker altid vil modsætte sig forandringer
  • Seks adfærdsprincipper til at forstå og håndtere dialog, borger eller andre aktører
  • Konflikttrappen, de fem konflikttyper og hvordan man forebygger konflikter 
  • Kropssprog – hvordan man gør kroppen til en aktiv medspiller
  • Fem antropologiske metoder til at forstå og tackle din målgruppe bedre
  • Antropologiske værktøjer til målgruppeanalyse og udvikling af personas 

På baggrund af dette står medarbejderne bedre rustet i deres fremtidige arbejde. Kurset er det første i en række af kurser i samskabelse og antropologisk dialog, som Naboskab afholder i samarbejde med Energinet.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler