Eremitageløbet (2021)

Grønne tiltag på Eremitageløbet

Analyse og CO2-beregninger til at skabe klarhed om potentialerne ved grønne tiltag

Hvad var problemet?

Eremitageløbet er landets andenstørste enkeltdags motionsløb og ønsker at gøre bæredygtighed til en integreret del af deres planlægning, afvikling og image. Eremitageløber strækker sig 13 km gennem Dyrehaven og har årligt omkring 17.000 deltagere. Der bruges derfor mange ressourcer for at afvikle eventet, og Eremitageløbet har derfor bedt behave Green om at undersøge, hvordan de kan bruge færre ressourcer og udlede mindre CO2. Målsætningen er nemlig at skabe et motionsløb med mindst mulig klimabelastning.

Sådan løste vi problemet?

For at forstå hvor Eremitageløbet kan sætte ind for at reducere deres CO2-aftryk, har vi indhentet data fra deres væsentligste udledningskilder og dykket ned i særligt relevante beregninger inden for bl.a. mad, transport og emballage. På den måde kunne vi beregne deres nuværende CO2-aftryk og finde frem til deres største udfordringer og dermed kortlægge deres væsentligste udledningskilder. Disse blev brugt som baseline. Ud fra den kunne vi udpege og prioritere grønne indsatser på kort og lang sigt.

Resultatet

Undersøgelsen mundede ud i en rapport, som vi brugte til at lave en intern udviklingsworkshop, når vi diskuterede de strategiske og operationelle indsatser, som beregningerne gav anledning til. Gennem sparring med Behave Green har Eremitageløbet nu taget beslutninger om, hvor de konkret skal sætte ind i forhold til grøn omstilling i de kommende år.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler