Danmarks Idrætsforbund (2020-2021)

Beregning og reduktioner af idrættens klimaaftryk

Sådan hjalp vi DIF med beregninger og indsigter omkring klimaaftrykket ved deres events

Hvad var problemet?

Som en del af en 4-årig bæredygtighedsstrategi ønskede Danmarks Idrætsforbund (DIF) at mindske idrættens CO2-aftryk. Her spiller events en stor rolle, da DIF årligt er arrangør eller medarrangør på en række kæmpe store sportsevents med hundredtusindvis af tilskuer og deltagere. DIF havde dog behov for at få et bedre indblik i hvad CO2-aftryk af et event efterlader med henblik på at lave en praktisk vejledning til eventafholdere om, hvordan grønnere events fremover kan planlægges.

Sådan løste vi problemet?

Gennem en længerevarende proces og samarbejde med relevante aktører i DIF stod Behave Green for at få indhentet og systematiseret en masse data på forskellige forbrugskilder i forbindelse med eventafholdelse. I den proces blev fokusset begrænset til CO2-aftrykket ved transport, energiforbrug, forplejning og drikkevare, emballage, affald og et par udvalgte forbrugsartikler som fx T-shirt og medaljer.

På den baggrund foretog Behave Green en beregninger af CO2-aftryk i Bæredygtig Bundlinje Værktøj 2.0 (BBV2), der er udarbejdet af DTU Management. Der er taget udgangspunkt i et fiktivt event, hvor vi sammen med DIF har lavet estimater over forbrug af de forskellige materialer, der vil blive brugt til et typisk event. Materialerne er blevet vejet, og deres CO2e-faktor er blevet bestemt gennem BBV2, databasen IDEMAT og videnskabelige publikationer.

Resultatet

På baggrund af beregningerne udviklede vi et samlet overblik, der kan bruges som vejledning til beslutninger internt i DIF. Vi har desuden lavet en kortlægning af virksomheder, der er relevante for DIFs videre arbejde med at skabe grønnere idrætsevents. Resultaterne er blandt andet blevet benyttet i afholdelsen af “Royal Run”, hvor der har været betydelige CO2-besparelser at hente ved at følge nogle af anbefalingerne i vejledningen.

Behave Greens beregningerne, indsigter og vejledning er senere blevet indarbejdet som del af DIF’s grønne eventguide

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler