Renosyd (2021)

Reduktion af restaffald gennem adfærdsintervention

Sådan reducerede vi sammen med Renosyd borgernes restaffald med 40 %

Hvad var baggrunden?

I 2020 producerede hver eneste borger i Skanderborg og Odder kommuner 911 kg affald, hvor Renosyd står for affaldet. Det er 100 kg mere end landsgennemsnittet. Renosyd har derfor en målsætning om, at den samlede mængde husholdningsaffald i området skal reduceres med 1 % om året de næste 4 år. Derfor tog Renosyd fat i Behave Green for at udvikle et forløb der kunne teste, hvordan de kunne reducere restaffaldet i praksis.

Sådan løste vi opgaven

I foråret 2021 hjalp vi Renosyd med at udvikle og teste en “affaldschallenge” for familier, som gik ud på at reducere deres mængde af restaffald på blot 5 uger.

En challenge er et godt redskab til at ændre adfærd, når man har motiverede borgere, der gerne vil ændre deres hverdagsadfærd. En challenge består en tidsafgrænset udfordring, hvor deltagerne opfordres til at ændre en adfærd for at skabe nye vaner.

Formålet med challenges er derfor at ændre adfærd i tilpas lang tid til, at der dannes nye vaner. Idéen er, at hvis deltagerne overvinder barriererne – hvad end det er manglende viden, sociale normer eller pladsudfordringer – og udfører den nye handling tilstrækkeligt mange gange, bliver det til en vane og adfærdsændringen vil vare ved.

Challenge-forløb

Ved forløbets opstart fik hver familie besøg af en konsulent fra Renosyd, som sammen med deltagerne kiggede i husstandens restaffald for at spotte fejlsorteringer og potentiale for forbedringer. Affaldet blev vejet ved afhentning, og familierne fik adgang til egne vægtdata for at skabe bevidsthed om egen affaldsproduktion.

Familierne fik også et challenge-kit med sorteringsvejledning, madplan-skabelon, røde affaldsposer, for at symbolisere at restaffald er uønsket, og et skema til at notere antal fyldte restaffaldsposer. 

I løbet af de fem uger fik deltagerne små opgaver samt tips og tricks til at klare udfordringen. Og man må sige, at det i den grad lykkedes.

Hvad var resultatet? 

I løbet af de fem uger lykkedes det familierne at reducere deres restaffald med 6 kg. i gennemsnit sammenlignet med samme periode året før. Det svarer til en reduktion på 40 % på blot fem uger. 

Det tyder altså på, at familierne har fået den rette information og motivation fra Renosyd til at overvinde deres barrierer og skabe nye vaner. Nu bliver det spændende at se, om den nye adfærd er blevet til en vedvarende vane. Renosyd samlede op på effekten 3-4 måneder efter forsøget, hvor reduktionen faktisk var steget en lille bitte smule.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler