Furesø Kommune (2018)

Evaluering af forsøgsprojekt med affaldssortering på skoler

Sådan undersøgte og evaluerede vi sorteringen med henblik på at optimere og opskalere sortering på andre skoler

Hvad var udfordringen?

I 2018 indførte Furesø Kommune som pilotprojekt affaldssortering på Lille Værløse Skole. Formålet med pilotprojektet har været at finde ud af, hvordan kommunen bedst muligt udruller affaldssortering på resten af kommunens skoler – til gavn for miljøet og til læring for eleverne. Derfor havde Furesø Kommune behov for en undersøgelse og evaluering af elevernes adfærd og holdninger samt anbefalinger til affaldsbeholdernes udformning, fraktioner og placering. 

Sådan løste vi opgaven

Behave Green gennemførte evalueringen med udgangspunkt i antropologiske metoder med deltagelse, brugerrejse, interviews og observationer.  Først lavede vi en indledende spørgeskemaundersøgelse på klasseniveau, hvorefter vi besøgte skolen tre gange med fokus på hhv. ind-, mellem- og udskolingen.

På feltbesøgene har vi interviewet og laget ‘brugerrejser’ med 27 elever, hvor vi har fulgt dem udføre duksenes tømningstjans. Derudover har vi observeret lærere og elever i undervisning og frikvarterer og taget stikprøver af 66 affaldsbeholdere.

Hvad var resultatet?

Undersøgelsen viste store forskelle på tværs af klassetrin og gav værdifuld indsigt i, hvordan man helt lavpraktisk igangsætter affaldssortering med alt, hvad det indebærer af viden og praktikaliteter. Undersøgelsen skal dermed hjælpe til at sikre, at den fremtidige generation forstår og formår at sortere.

Med udgangspunkt i evalueringsrapporten har Furesø Kommune udrullet affaldssortering på yderligere tre skoler i kommunen med udgangspunkt i læringerne fra pilotprojektet om hvilke klasser, der skal have medansvar, hvilke fraktioner, der skal indføres, og hvordan sorteringen kommer bedst fra start.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler