Peoples.dk (2022)

Affaldssortering i det offentlige rum

Sådan evaluerede vi et pilotprojekt med offentlig affaldssortering i Odense byrum

Hvad var baggrunden?

I 2021 og 2022 har Odense Kommune kørt et pilotprojekt med affaldssortering i det offentlige rum. Der er blevet indgået aftale mellem Odense Kommune og Peoples.dk om at løse opgaven sammen, og Peoples.dk har produceret 24 sorteringsstationer, som er blevet opsat på udvalgte lokationer i Odense byrum. Men hvordan og hvor godt sorterer borgerne i de nye sorteringsstationer? Og hvad skal man være opmærksom på, når man vil fremme affaldssortering i det offentlige rum? Det har Behave Green hjulpet med at undersøge.

Sådan løste vi opgaven

For at evaluere pilotprojektet har vi kombineret forskellige, primært kvalitative metoder – bl.a. mini-interviews med borgere i Odense, observationer og stikprøver ved udvalgte sorteringsstationer samt interviews med kommunens affaldsindsamlere. 

Med en antropologisk tilgang har vi undersøgt, hvilke muligheder og barrierer der kan være for at få borgere til at sortere affald i det offentlige rum. Vi har bl.a. observeret folks adfærd omkring sorteringsstationerne, undersøgt typiske fejlsorteringer og fået indblik i sorteringen fra affaldsindsamlernes perspektiv.

Hvad var resultatet?

Undersøgelsen viser, at der i byrummet, hvor borgerne ofte er på farten, er andre adfærdsmæssige barrierer for sortering end i hjemmet. Samtidig peger undersøgelsen på, at der er særlige affaldstyper i det offentlige rum, som borgerne ofte er i tvivl om, hvordan de skal sortere.

På baggrund af undersøgelsen har vi udviklet anbefalinger til fremtidige affaldsløsninger i Odense byrum.

Er du mere nysgerrig?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Affald & genbrug
Grønne events og festivaler