Chenna har en stor interesse for den menneskelige adfærd og for at identificere og fjerne de barrierer, der står i vejen for at vi lykkedes med at ændre den. Som projektleder i Behave Green omsætter hun adfærdspsykologiske indsigter til brugbare værktøjer til at fremme grønne adfærdsforandringer.