Affald & genbrug

Behave Green har siden 2014 gennemført utallige projekter på affaldsområdet for både offentlige og private. Fælles for projekterne er, at de har særligt fokus på mennesker, adfærd og kommunikation. Vi har med andre ord hjulpet en lang række aktører med at øge sortering, minimere affald og udvikle nye løsninger for indsamling.

10 år med affald og genbrug

For kommuner og det offentlige har vi arbejdet med affaldssortering i alle typer boligområder, offentlige institutioner og byrum, ligesom vi har arbejdet med storskrald, genbrugspladser og forebyggelse. For private virksomheder har vi højnet genanvendelse af affald både på kontorer og i større produktioner. 

Vi tilbyder en række ydelser for at hjælpe vores kunder med at nå deres mål for affaldshåndtering. 

  • Adfærdsanalyser: Vi udfører adfærdsanalyser for at forstå, hvordan mennesker interagerer med affald, og hvordan vi kan påvirke deres adfærd. Vi bruger antropologiske metoder for at identificere barrierer og muligheder for at ændre adfærd.
  • Udvikling og test af løsninger: Vi samarbejder med vores kunder om at udvikle og teste løsninger, der understøtter en bedre affaldsindsamling- og håndtering. Vi fokuserer på at finde løsninger, der passer til vores kunders unikke behov, og som tager hensyn til deres kultur, operationer og adfærd.
  • Evaluering af indsatser: Vi evaluerer effekten af ​​vores indsatser ved at måle og sammenligne affaldsmængder før og efter implementeringen. Vi bruger affaldsanalyser og CO2-beregninger til at vurdere den samlede miljøpåvirkning af vores indsatser.
  • Effektmåling og affaldsanalyse: Vi måler effekten af ​​vores indsatser ved hjælp af affaldsanalyser og stikprøver. På den måde kan vi teste, om fx kommunikation, skiltning, beholderindkast, placering eller lignende har den ønskede effekt.
  • CO2 beregning: Vi hjælper med at beregner potentielle besparelser i CO2-udledning ved at sortere i flere fraktioner eller ved forbedre genanvendelsen via sortering. Dermed får I direkte indsigt i, hvordan bedre affaldshåndtering bidrager til jeres klimaregnskab. 

Hvilke affaldsprojekter har vi gennemført?

Andre temaer

Social bæredygtighed
Oplevelse og turisme
Fødevarer og madspild
Byggeri og anlæg
Konflikt og grøn omstilling
Take back-systemer
Grøn mobilitet
Cirkulær økonomi
Grønne kompetencer
Grønne events og festivaler