Emma har med sin sociologiske baggrund en bred viden inden for både kvalitativ og kvantitativ metode. Hun interesserer sig for, hvordan samspillet mellem adfærd, borgerinddragelse og civilt engagement kan bidrage til forandring i den grønne omstilling.